Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Klagomål stöd och omsorg

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar eller förändringar, vill vi gärna veta det. Har du synpunkter på en verksamhets utförande, så vill verksamheten få möjlighet att rätta till felaktigheter och brister.

Framför dina synpunkter och klagomål

Under e-tjänster och blanketter finns ett särskilt formulär för synpunkter och klagomål som du kan använda. Vi återkopplar till dig inom 15 dagar. 

Klagomål och synpunkter, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi synpunkter och klagomål

Lidingö stad ser dina synpunkter och klagomål som ett viktigt instrument för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och rätta till fel som uppstått.

De synpunkter och klagomål som kommer in till stadens brevlåda tas om hand av våra tjänstemän som arbetar med kvalitetsutveckling. Alla synpunkter och klagomål som inte framförs anonymt kommer att besvaras, där vi beskriver vilka åtgärder din anmälan föranleder.

Överklaga kommunens beslut

Om du inte är nöjd med det beslut kommunen har fattat, kan du överklaga det. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten, men du ska skicka din överklagan till kommunen. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter det du tagit del av beslutet.

Kontakt
Till toppen av sidan