Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pengsystemet i förskola och skola

Kommunfullmäktige fastställer årligen bidragsbeloppen i budget för kommande läsår. bidrag betalas ut till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass grundskola, fritidsverksamhet och gymnasieskola med barn och elever inskrivna som är folkbokförda på Lidingö.

Staden använder samma grunder för uträkning av grundbeloppet för kommunal som enskild huvudman. Grundbeloppet är ersättning för undervisning, läromedel, utrustning, blöjor och hygienartiklar, alla måltider, administration, lokalkostnader och moms för enskilda huvudmän. Den enskilda huvudmannen kompenserats för moms med sex procent.

Utöver grundbeloppet kan huvudman ansöka om tilläggsbelopp eller resurstillägg för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan. Staden har också ett socioekonomiskt stöd och uppstartspeng för nyanlända i grundskolan som betalas ut enligt beslutade riktlinjer.

Förskola

Grundbelopp förskola

Grundbelopp 2022
Förskola

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

1–2 år max 15 timmar i veckan

82 638,96

6 886,58

87 597,24

7 299,77

1–2 år mer än 15 timmar i veckan

170 282,04

14 190,17

180 498,96

15 041,58


3–5 år max 15 timmar i veckan

60 921

5 076,75

64 576,32

5 381,36

3–5 år mer än 15 timmar i veckan

125 411,04

10 450,92

132 935,76

11 077,98

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för förskola ingår ersättning med tre procent för administration och 14 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160)

Socioekonomiskt stöd

Det budgeterade stöder för förskola uppgår till 1,7 miljoner kronor. Stödet beräknas utifrån variablerna föräldrarnas utbildningsbakgrund och om barnets familj har försörjningsstöd. Uppgifterna viktas och det socioekonomiska stödet betalas ut till den/de förskolor som indikeras ha en samansättning av barn som har större behov av ekonomiskt stöd än de genomsnittliga förskolornas behov av ekonomiskt stöd.

Modersmålsstöd

Barn som nyligen anlänt till Sverige och ännu inte kan tillräckligt med svenska kan få språkstöd i förskolan på sitt modersmål under begränsad tid. Rektor ansöker om stödet hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Pedagogisk omsorg

Grundbelopp pedagogisk omsorg

Grundbelopp 2022
Pedagogisk omsorg

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

1–2 år max 15 timmar i veckan

73 205,04

6 100,42

77 597,40

6 466 ,45

1–2 år mer än 15 timmar i veckan

150 845,04

12 570,42

159 895,80

13 324,65


3–5 år max 15 timmar i veckan

54 462

4 538,50

57 729,72

4 810,81

3–5 år mer än 15 timmar i veckan

112 131,96

9 344,33

118 859,88

9 904,99

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för pedagogisk omsorg ingår administration med tre procent för administration och 19 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160).

Modersmålsstöd

Barn som nyligen anlänt till Sverige och ännu inte kan tillräckligt med svenska kan få språkstöd i pedagogisk omsorg på sitt modersmål under begränsad tid. Huvudman ansöker om stödet hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Grundskola och fritidsverksamhet

Grundbelopp grundskola

Grundbelopp 2022
Grundskola

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Förskoleklass

75 003,96

6 250,33

79 504,20

6 625,35

Årskurs 1–2

75 003,96

6 250,33

79 504,20

6 625,35

Årskurs 3–5

87 423,96

7 285,33

92 669.40

7 722,45

Årskurs 6–9

93 873

7 822,75

99 505,44

8 292,12

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för grundskola ingår ersättning med tre procent för administration och 19 procent för lokalkostnader

Grundbelopp fritidsverksamhet

Grundbelopp 2022
Fritidsverksamhet

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Fritidshem förskoleklass – årskurs 3

44 780,04

3 731,67

47 466,84

3 955,57

Fritidsklubb årskurs 4–6

31 157,04

2 596,42

33 026,52

2 752,21

Öppen fritidsverksamhet årskurs 4–6

18 600

1 550

19 716

1 643

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för fritidsverksamhet ingår ersättning med tre procent för administration och 14 procent för lokalkostnader

Socioekonomiskt stöd

Det budgeterade stödet för grundskola uppgår till 3,0 miljoner kronor. Stödet beräknas utifrån variablerna föräldrarnas utbildningsbakgrund och om barnets familj har försörjningsstöd. Uppgifterna viktas och det socioekonomiska stödet betalas ut till den/de skolor som indikeras ha en samansättning av elever som har större behov av ekonomiskt stöd än de genomsnittliga skolornas behov av ekonomiskt stöd.

Uppstartspeng för nyanlända

Det budgeterade stödet för nyanlända elever folkbokförda på Lidingö och asylsökande grundskoleelever med TF-nummer uppgår till 2,5 miljoner kronor och betalas ut enligt beslutade riktlinjer UN/2016:540.

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning. Det budgeterade stödet för modersmålsundervisning i grundskolan uppgår till 7 896 kronor per år och elev.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Grundsärskola och fritidsverksamhet i grundskolsärskola

Grundbelopp grundsärskola

Grundbelopp 2022
Grundsärskola

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Årskurs 1–2

75 003,96

6 250,33

79 504,20

6 625,35

Årskurs 3–5

87 423,96

7 285,33

92 669.40

7 722,45

Årskurs 6–10

93 873

7 822,75

99 505,44

8 292,12

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för grundsärskola ingår ersättning med tre procent för administration och 19 procent för lokalkostnader

Grundbelopp fritidsverksamhet i grundsärskolan

Grundbelopp 2022
Fritidsverksamhet i grundsärskolan

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Fritidshem förskoleklass – årskurs 3

44 780,04

3 731,67

47 466,84

3 955,57

Fritidsklubb årskurs 4–6

31 157,04

2 596,42

33 026,52

2 752,21

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för fritidsverksamhet i grundsärskola ingår ersättning med tre procent för administration och 14 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160)

Beslut om behovsgrupp

Beslut om elevens behovsgrupp är individuella och fattas i samband med att eleven placeras i särskolan. Huvudmannen ersätts för den behovsgrupp eleven tillhör.

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning. Det budgeterade stödet för modersmålsundervisning i grundskolan uppgår till 7 896 kronor per år och elev.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Gymnasiet och gymnasiesärskola

Storstockholms pris

Lidingö stad har antagit Storstockholms gemensamma priser för gymnasieprogrammen i länet och även övriga länsgemensamma betalningsrutiner.

Prislistan finns på webbplatsen www.storsthlm.se Länk till annan webbplats.

Utbildningar som inte omfattas av Storsthlm:s pris

Grundbelopp 2022
Gymnasieskola

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

Introduktionsprogram, individuellt alternativ

137 251

11 438

145 486

12 124

Introduktionsprogram språkintroduktion

190 550

15 879

201 983

16 832

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Bidragsbelopp för gymnasiesärskola

För gymnasiesärskolan görs individuella bedömningar

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning. Det budgeterade stödet för modersmålsundervisning i gymnasiet uppgår till 8 841 kronor per år och elev enligt Storsthlms rekommenderade prislista för 2022.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Utbetalning av bidragsbelopp och eventuella tillägg

Bidragsbelopp och eventuella tillägg betalas ut via den samordnade ungdoms- och elevdatabasen UEDB. Enligt Storsthlm läns gemensamma betalningsrutiner.

För hantering av utbetalningar via UEDB tillkommer en administrativ avgift på 4 kronor per elev och månad som dras från huvudmannens bidragsbelopp. Detta gäller för alla gymnasieskolor där elever från Stockholm län går och till vilket bidrag utbetalas via UEDB.

Kontakt
Till toppen av sidan