Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tillsyn fristående pedagogisk verksamhet

Lidingö stad är tillsynsmyndighet för fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Planerad tillsyn genomförs vart tredje år. Om du misstänker missförhållanden i en verksamhet kan du göra en anmälan.

När det gäller kommunal förskola, kommunala och fristående fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är det Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen.

Om tillsynen

Lidingö stad genomför planerad tillsyn vart tredje år. Vid tillsynen kontrollerar vi att lagar och föreskrifter följs, att verksamheten bedrivs i enlighet med de förutsättningar som uppgavs vid godkännandet av verksamheten eller vid beslutet om rätt till bidrag. Vid tillsynen beslutar vi vilka åtgärder som huvudmannen för förskolan eller pedagogisk omsorg ska göra för att åtgärda eventuella fel som upptäcks vid granskningen.

Anmälan vid misstanke om missförhållande

Om du misstänker att det finns missförhållanden i fristående förskola eller pedagogisk omsorg kan du anmäla det till staden. Då genomför vi en påkallad tillsyn.

Så här gör du en anmälan

Skicka din anmälan med e-post. Skriv  tillsynsanmälan i ämnesraden.

E-post: larande.kultur@lidingo.se.

En inkommen anmälan registreras och blir i regel allmän handling och därmed offentlig. I undantagsfall kan ärendet sekretessbeläggas, till exempel om innehållet är kränkande för en enskild person. Det är utbildningsförvaltningens chef som fattar beslut om utlämnande av allmän handling.

Till toppen av sidan