Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brukarundersökning förskola och skola

I den årliga brukarundersökningen frågar vi vårdnadshavare och elever vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Med hjälp av synpunkterna kan vi göra våra verksamheter ännu bättre.

Tre barn och en vuxen i utomhusmiljö, en av barnen håller i ett förstoringsglas.

Brukarundersökningen genomförs varje vårtermin via en webbenkät. Den vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och i anpassad grundskola, samt till elever i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till enkäten via e-post medan eleverna besvarar enkäten digitalt i skolan.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att vara ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Enkäten är dels ett underlag för att följa upp läroplanens mål, dels täcker den upp för sådant som inte går att fånga upp genom annan statistik.

Viktigt underlag för kvalitetsarbetet

Varje förskola, pedagogisk omsorg och skola gör en analys av sitt resultat och använder det i arbetet med att förbättra verksamheten. Lärande- och kulturförvaltningen genomför en samlad analys av resultaten för att se vad som behöver arbetas med på ett övergripande plan i stadens verksamheter.

Resultat

Svaren är anonyma och resultat redovisas enbart på gruppnivå där minst fem personer har svarat.

Pdf:erna ska vara läsbara med skärmläsarna NVDA.

Kommunala förskolor – resultat

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Abborrvägens förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.4 kB. 128.4 kB 2024-04-26 10.23
Baggeby gårds förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2024-04-26 10.23
Bodals förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129.1 kB. 129.1 kB 2024-04-26 10.23
Bo förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.5 kB. 128.5 kB 2024-04-26 10.23
Breviks förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.4 kB. 128.4 kB 2024-04-26 10.23
Farkostvägens förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.9 kB. 128.9 kB 2024-04-26 10.23
Gångsätra förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129 kB. 129 kB 2024-04-26 10.23
Hersby förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.5 kB. 128.5 kB 2024-04-26 10.23
Högsätra förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129 kB. 129 kB 2024-04-26 10.23
Källängens förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.6 kB. 128.6 kB 2024-04-26 10.23
Käppala förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129 kB. 129 kB 2024-04-26 10.23
Larsbergs förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.4 kB. 128.4 kB 2024-04-26 10.23
Näsets förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128 kB. 128 kB 2024-04-26 10.23
Rudboda förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2024-04-26 10.23
Skärsätra förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2024-04-26 10.23
Stenbitsvägens förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2024-04-26 10.23
Sticklinge förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2024-04-26 10.23
Stockby förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.7 kB. 128.7 kB 2024-04-26 10.23
Torsviks förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.9 kB. 128.9 kB 2024-04-26 10.23
Vasavägens förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.9 kB. 128.9 kB 2024-04-26 10.23

Fristående förskolor – resultat

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blåkulla föräldrakooperativ - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 127.6 kB. 127.6 kB 2024-04-26 09.37
Futuraskolan International Pre school Gåshaga - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 130.4 kB. 130.4 kB 2024-04-26 09.37
Fyrens Montessoriförskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 126.2 kB. 126.2 kB 2024-04-26 09.37
Förskolan Flora - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 127.1 kB. 127.1 kB 2024-04-26 09.37
Förskolan Freja - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 126.7 kB. 126.7 kB 2024-04-26 09.37
Föräldrakooperativet Mimers Källa - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.4 kB. 128.4 kB 2024-04-26 09.37
I Ur och Skur Mulleborg - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128 kB. 128 kB 2024-04-26 09.37
I Ur och Skur På Stubben - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 127.9 kB. 127.9 kB 2024-04-26 09.37
I Ur och Skur Skogsgläntan - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.4 kB. 128.4 kB 2024-04-26 09.37
I Ur och Skur Utsikten - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.3 kB. 128.3 kB 2024-04-26 09.37
I Ur och Skur Vattendroppen - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2024-05-17 17.47
Lidingö Montessoriförskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 127.8 kB. 127.8 kB 2024-04-26 09.37
Mimosan Montessoriförskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 127.2 kB. 127.2 kB 2024-04-26 09.37
Montessoriförskolan Kronjuvelerna Elfvik - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2024-04-22 15.49
Montessoriförskolan Kronjuvelerna Rudboda - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129.9 kB. 129.9 kB 2024-04-22 15.48
Montessoriförskolan Skeppet - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.9 kB. 128.9 kB 2024-04-22 15.49
Montessoriförskolan Äpplet - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 127.3 kB. 127.3 kB 2024-04-22 15.49
Rudalid Montessoriförskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2024-04-26 09.37
Wasaplatsen Montessoriförskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2024-04-26 09.37
Vittra Lidingö förskola - Föräldrar förskola.pdf Pdf, 128.2 kB. 128.2 kB 2024-04-26 09.37

Pedagogisk omsorg – resultat

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lena Janesten familjedaghem - Föräldrar pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 124.6 kB. 124.6 kB 2024-04-22 15.54
Lidingö familjedaghem - Föräldrar pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 123.3 kB. 123.3 kB 2024-04-22 15.54
Liljans familjedaghem - Föräldrar pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 123.2 kB. 123.2 kB 2024-04-22 15.54
Trasdockornas familjedaghem - Föräldrar pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 125.3 kB. 125.3 kB 2024-04-22 15.54

Kommunala skolor – resultat

Bo skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Bo skola Pdf, 152.6 kB.

Bodals skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Bodals skola Pdf, 152.5 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Bodals skola Pdf, 142.1 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Bodals skola Pdf, 142.5 kB.

Högsätra skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Högsätra skola Pdf, 153.6 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Högsätra skola Pdf, 142.6 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Högsätra skola Pdf, 142.8 kB.

Klockargårdens skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Klockargårdens skola Pdf, 153.4 kB.

Källängens skola

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Källängens skola Pdf, 143.1 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Källängens skola Pdf, 143.1 kB.

Käppala skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Käppala skola Pdf, 152.8 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Käppala skola Pdf, 143.2 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Käppala skola Pdf, 143.1 kB.

Ljungbackens skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Ljungbackens skola Pdf, 152.6 kB.

Rudboda skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Rudboda skola Pdf, 154 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Rudboda skola Pdf, 142.9 kB.

Skärsätra skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Skärsätra skola Pdf, 153.5 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Skärsätra skola Pdf, 142.5 kB.

Sticklinge skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Sticklinge skola Pdf, 153.8 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Sticklinge skola Pdf, 142.6 kB.

Torsviks skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Torsviks skola Pdf, 153.7 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Torsviks skola Pdf, 142.9 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Torsviks skola Pdf, 143 kB.

Kontakt
Till toppen av sidan