Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brukarundersökning förskola och skola

I den årliga brukarundersökningen frågar vi vårdnadshavare och elever vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Med hjälp av synpunkterna kan vi göra våra verksamheter ännu bättre.

Brukarundersökningen genomförs varje vårtermin via en webbenkät. Den vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och i anpassad grundskola, samt till elever i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till enkäten via e-post medan eleverna besvarar enkäten digitalt i skolan.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att vara ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Enkäten är dels ett underlag för att följa upp läroplanens mål, dels täcker den upp för sådant som inte går att fånga upp genom annan statistik.

Viktigt underlag för kvalitetsarbetet

Varje förskola, pedagogisk omsorg och skola gör en analys av sitt resultat och använder det i arbetet med att förbättra verksamheten. Lärande- och kulturförvaltningen genomför en samlad analys av resultaten för att se vad som behöver arbetas med på ett övergripande plan i stadens verksamheter.

Resultat

Svaren är anonyma och resultat redovisas enbart på gruppnivå där minst fem personer har svarat.

Kommunala förskolor – resultat

Länkarna till brukarundersökningen laddar långsamt så det kan ta en liten stund.

Abborvägens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Baggeby gårds förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Bo förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Bodals förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Breviks förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Farkostvägens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Gångsätra förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Hersby förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Högsätra förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Källängens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Käppala förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Larsbergs förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Näsets förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Rudboda förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Skärsätra förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Stenbitsvägens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Sticklinge förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Stockby förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Torsviks förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Vasavägens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Fristående förskolor – resultat

Länkarna till brukarundersökningen laddar långsamt så det kan ta en liten stund.

Blåkulla föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Futuraskolan International Preeschool Lidingö – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Fyrens Montessoriförskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Förskolan Freja – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Förskolan Idun – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Föräldrakooperativet Kusin Vitamin – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Föräldrakooperativet Mimers källa – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Herkules förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

I Ur och Skur Mulleborg föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

I Ur och Skur På Stubben föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

I Ur och Skur Skogsgläntan föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

I Ur och Skur Utsikten – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

I Ur och Skur Vattendroppen – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Kaspers förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Killingens förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Koltrastens förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Lidingö Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Mimosan Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Montessoriförskolan Kronjuvelerna Rudboda – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Montessoriförskolan Kronjuvelerna Elfvik– resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Montessoriförskolan Skeppet föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Montessoriförskolan Äpplet föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Rudalid Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Vittra Lidingö förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Wasaplatsen Montessoriförskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Pedagogisk omsorg – resultat

Länkarna till brukarundersökningen laddar långsamt så det kan ta en liten stund.

Familjedaghemmet Käglan – Inget resultat pga. färre än fem svar

Familjedaghemmet Mikro & Makro – Inget resultat pga. färre än fem svar

Flingans familjedaghem – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Ingela Sjöbergs familjedaghem – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Knatteligan Karin Holms familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Lena Janesten familjedaghem – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Lidingö familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Liljans familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Lillvännens familjedaghem – resultat brukarundersökningen, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Marianas familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Sannas familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Trasdockornas familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Kommunala skolor – resultat

Länkarna till brukarundersökningen laddar långsamt så det kan ta en liten stund.

Bo skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Bodals skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Högsätra skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Klockargårdens skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Källängens skola

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Käppala skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Ledvik

Åk 3 – resultat brukarundersökningen, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 6 – Inget resultat pga. färre än fem svar

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Ljungbackens skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Rudboda skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Skärsätra skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Sticklinge skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Torsviks skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Gundsärskolan – resultat

Länkarna till brukarundersökningen laddar långsamt så det kan ta en liten stund.

Lidingö grundsärskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Samtliga förskolor/skolor – resultat

Länkarna till brukarundersökningen laddar långsamt så det kan ta en liten stund.

Förskolor

Samtliga förskolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Samtliga kommunala förskolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Samtliga fristående förskolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbortal Länk till annan webbplats.

Pedagogisk omsorg

Samtliga pedagogisk omsorg – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Skolor

Årskurs 3, samtliga – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Årskurs 3, kommunala skolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Årskurs 3, fristående skolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.


Årskurs 6, samtliga – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Årskurs 6, kommunala skolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Årskurs 6, fristående skolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.


Årskurs 8, samtliga – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Årskurs 8, kommunala skolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Årskurs 8, fristående skolor – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportal Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan