Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Tillgänglighetspriset

Genom ett tillgänglighetspris vill staden uppmärksamma goda insatser som har gjort Lidingö mer tillgängligt för alla. Livsvillkoren ska därmed förbättrats för personer med funktionsnedsättning.

Gustaf Dalén i profil

Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig stad där alla har lika möjligheter. Priset kan tilldelas företag, föreningar och organisationer samt grupper och enskilda personer som gjort betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Lidingö.

Nominering

Alla är välkomna att nominera företag, föreningar, organisationer, grupper och enskilda personer under en nomineringsperiod. Nomineringar bör innehålla en motivering som beskriver insatsen som har gjorts och hur den har förbättrat tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Lidingö. Staden förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till stadens kännedom även på ett annat sätt.

Det går inte att nominera stadens verksamheter eller personal. Personal kan dock nomineras utifrån något de gör utanför arbetstid.

Nominera till tillgänglighetspriset

Kriterier

De nominerade ska ha bidragit till förbättringar av tillgängligheten inom en eller flera av följande kategorier:

  • Fysisk tillgänglighet i inom- och/eller utomhusmiljöer
  • Information och kommunikation
  • Inkludering och motverkande av diskriminering

Priset kan delas ut inom en eller flera av kategorierna. Staden förbehåller sig rätten att avstå från att dela ut ett pris ett år, till exempel om staden inte fått in några nomineringar eller om de nomineringar som inkommit inte uppfyller kriterierna för priset.

Förklaring av kriterierna

Fysisk tillgänglighet i inom- och/eller utomhusmiljöer

Förbättringar av eller nybyggnad av till exempel platser, lokaler, anläggningar, bostäder, butiker och restauranger som bidrar till att personer med funktionsnedsättning lätt kan komma in och ut, orientera sig, vistas i samt använda dem.

Information och kommunikation

Aktivt arbete med att förbättra informationen till eller kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Till exempel genom digitala lösningar, webbplatser, skrifter eller annat.

Inkludering och motverkande av diskriminering

Målmedvetet arbete med att få personer med funktionsnedsättningar delaktiga i en verksamhet eller aktivitet, bra och inkluderande bemötande som bidrar till välkomnande miljöer för alla eller arbetsgivare som aktivt arbetar för att anställa medarbetare med funktionsnedsättning och underlättar för alla att delta på arbetsplatsen.

Pris

Vinnaren kommer att uppmärksammas och prisas med ett diplom, blommor och ett konstverk skapat av personer inom stadens dagliga verksamhet.

Så utses vinnare

Juryn utgörs av representanter i stadens kommunala tillgänglighetsråd. Det består av sex ledamöter och sex ersättare som representerar organisationer för funktionsnedsättning samt fem förtroendevalda politiker.

En arbetsgrupp under ledning av staden planerar genomförandet av tillgänglighetspriset och förbereder beslutsunderlag för juryn.

Till toppen av sidan