Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inskolning på Gångsätra förskola

Inskolningen i förskolan är viktig för att barnet ska uppleva miljön som trygg, rolig och lärorik.

Tre barn som håller händer

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn under minst tre dagar, beroende på barnets ålder.

Skapar förtroende

Nya föräldrar bjuds in till ett informationsmöte på förskolan enskilt eller i grupp. Föräldrar
och barn får sedan en väl planerad introduktion, som vanligtvis tar två veckor. Detta gäller särskilt för de yngsta barnen. Det kan gå fortare för äldre barn och för barn som gått i någon annan förskoleverksamhet. De första dagarna deltar föräldrarna i verksamheten, för att skapa ett förtroende mellan pedagoger, barn och föräldrar.

Under introduktionsperioden tar en av pedagogerna särskilt ansvar för kontakten med barnet och föräldrarna. Barnet får delta i förskolans rutiner och aktiviteter tillsammans med sin introduktionspedagog och blir på så vis allt mer trygg ihop med de övriga barnen och pedagogerna i den nya miljön. Samarbetet kring barnet bygger till största delen på de dagliga kontakterna mellan föräldrar och pedagoger.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom förskolan har tystnadsplikt och sprider inte uppgifter om enskilda barn
eller familjer. Vid all kontakt med andra myndigheter ska föräldrarna antingen delta eller
lämna sitt samtycke kring de frågor som ska diskuteras.

Inskolning mellan avdelningarna

Överinskolningen från 1–3 årsavdelningen till 3–6 årsavdelning sker under senare delen av
höst- eller vårterminen. Det är pedagogerna som sköter överinskolningen.

Till toppen av sidan