Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Föräldrasamverkan, Källängens förskola

Via olika forum samverkar vi med dig som vårdnadshavare. På så sätt får du tillgång till information och möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Elever och lärare som räcker upp handen

Vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen så att du som vårdnadshavare ska känna dig delaktiga i ditt/dina barns utbildning och det kvalitetsarbete som erbjuds på just Källängens förskola. Du ges möjlighet att ta del av och få en djupare inblick i barnens undervisning och utbildning via bland annat dokumentation och månadsbrev i Schoolsoft, informationstavlorna som hänger i varje grupps hall och dokumentation som hänger synligt i barnens höjd inne på respektive avdelning. Vidare ges du en inblick i barnens utbildning via lämning/hämtning, föräldramöte/möte med vårdnadshavare, utvecklingssamtal, förskoleråd med mera.

Till toppen av sidan