Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inskolning på Näsets förskola

Inskolningen i förskolan är viktig för att barnet ska uppleva miljön som trygg, rolig och lärorik.

Tre barn som håller händer

Inför inskolningen kontaktar vi er från förskolan. Där får du prata med de/den pedagogen som
kommer att vara med ditt barn. Vi berättar om hur inskolningen går till och du får tillfälle att ställa frågor.

Under inskolningen vill vi att du är med hela tiden, pedagogerna finns med vid sidan av, visar och inbjuder. Vi lär känna varandra och kan utbyta information i lugn och ro. Sakta bygger vi pedagoger upp en relation till barnen och de ser att vi har ditt förtroende. Att skola in ett barn på förskolan tar olika lång tid beroende på barnets ålder och tidigare erfarenheter.

Efter de tre inskolningsdagarna behöver du finnas nära tillgänglig under ytterligare en tid. Hur lång tid och på vilket sätt kommer vi överens om i samråd.

Inskolningen i korthet

Första dagen

Klockan 12.15–14.30
Du och ditt barn är på förskolan, tillsammans äter vi lunch och ni deltar sen i dagens
undervisning.

Andra dagen

Klockan 08.30–14.30
Du och ditt barn är på förskolan, vilar, äter lunch och deltar i dagens undervisning.

Tredje dagen

Klockan 08.30–14.30
Barnet lämnas på förskolan.

Till toppen av sidan