Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inskolning på Rudboda förskola

På Rudboda förskola använder vi oss av en aktiv inskolning. Det betyder att du som förälder är delaktig och aktivt introducerar den nya miljön och förskolans rutiner för ditt barn. Vi pedagoger finns hela tiden i närheten.

Tre barn som håller händer

Inskolningsperioden varierar utifrån varje barns enskilda behov i överenskommelse mellan vårdnadshavare och pedagoger. Under inskolningen vill vi att du är med hela tiden, vi lär känna varandra och kan utbyta information i lugn och ro. Sakta bygger vi pedagoger upp en relation till barnet och ser till att vi har ditt förtroende. Pedagogerna finns hela tiden med vid sidan av, visar och bjuder in.

Att skola in ett barn på förskolan tar olika lång tid beroende på barnets ålder och tidigare erfarenheter. Efter de tre inskolningsdagarna behöver du finnas nära tillgänglig under ytterligare en tid. Du kommer tillsammans med pedagogerna fram till under hur lång tid du och på vilket sätt.

Ett vanligt upplägg kan se ut som följande:

Du är med tre hela dagar i förskolans verksamhet.

  • Första dagen
    Klockan 09.00–11.00. Vi leker och bekantar oss med miljön tillsammans.
  • Andra dagen
    Klockan 09.00–14.00. Vi leker, äter lunch och vilar tillsammans.
  • Tredje dagen
    Klockan 09.00–14.00. Vi leker, äter lunch och vilar tillsammans.
Till toppen av sidan