Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inskolning på Sticklinge förskola

Inskolningen i förskolan är viktig för att barnet ska uppleva miljön som trygg, rolig och lärorik.

Tre barn som håller händer

På Sticklinge förskola erbjuder vi en form av inskolning som innebär att du som vårdnadshavare är med ditt/dina barn under tre hela dagar, oftast mellan klockan 09.00 och 15.00. Dessa dagar är till för att ni tillsammans ska få ta del av förskolans undervisning och lära känna de andra barnen och personalen. Ni lär också känna förskolans miljö och material samt bli trygga i våra pedagogiska lärmiljöer, både inomhus och utomhus. Du som vårdnadshavare finns med som stöd för barnet under dessa dagar och deltar aktivt i olika utforskande aktiviteter som barnet erbjuds och väljer att delta i.

Att skola in ett barn tar olika lång tid beroende på ålder och tidigare erfarenhet. Efter de tre inskolningsdagarna har vår personal och du en dialog om hur det går och kommer överens om hur de närmaste dagarna ser ut. Under de följande dagarna, när barnet lämnas på förskolan, behöver du vara tillgänglig för att eventuellt snabbt kunna komma till förskolan om barnet behöver det.

Till toppen av sidan