Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inskolning på Torsviks förskola

Inskolningen i förskolan är viktig för att barnet ska uppleva miljön som trygg, rolig och lärorik.

Tre barn som håller händer

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Det innebär att du som vårdnadshavare deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn under några dagar, beroende på barnets ålder.

I samråd med dig bestämmer pedagogen hur den fortsatta introduktionen ska gå till. Under den närmsta tiden tillbringar ditt barn kortare dagar på förskolan, för att sedan successivt utöka tiden till ordinarie tider. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan.

Tid att lära känna förskolan

Det är du som förälder som introducerar barnet i den nya vardagen. Ni ska delta i de aktiviteter som pågår och se hur vardagen är organiserad. Introduktionspedagogerna finns i närheten och tar kontakt med ditt barn på ett naturligt sätt.

Målet för er den här tiden är att lära känna förskolan, inte att skiljas åt. Under introduktionen behöver barnet inte oroa sig för att du ska försvinna. Det tränar på att vara i förskolan tillsammans med dig.

Flera barn inskolas samtidigt

Vid höststarten introduceras ofta flera barn samtidigt. Det kan bli en trygghet för både barn och föräldrar. Pedagogerna finns på förskolan för dig och ditt barn. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om det är något du undrar över.

Till toppen av sidan