Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inskolning på Vasavägens förskola

Inskolningen i förskolan är viktig för att barnet ska uppleva miljön som trygg, rolig och lärorik.

Tre barn som håller händer

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn under minst tre dagar, beroende på barnets ålder.

Efter dessa tre dagar är det dags att lämna ditt barn. I samråd med dig bestämmer pedagogen hur det ska gå till. Under den närmsta tiden tillbringar ditt barn kortare dagar på förskolan, för att sedan successivt utöka tiden till ordinarie tider. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan.

Inskolningsrutin

Introduktionen inleds alltid på en tisdag. För det mesta är det flera barn som introduceras samtidigt.

Ungefär en – två veckor innan introduktionsstart välkomnas föräldrarna och barnet till ett samtal med en av avdelningens pedagoger. Efter ungefär en – två månader efter introduktionens start välkomnas sedan föräldrarna till ett uppföljningssamtal, där vi pratar om det enskilda barnet och hur föräldrar samt pedagoger tycker att det gått och går.

Första veckan

Tisdag, klockan 09.15 – 11.15
Barnet och en förälder kommer till förskolan och tas där emot av introduktions­ansvarig pedagog. Pedagogen bestämmer själv om det första mötet ska ske inom- eller utomhus. Barnet och föräldern stannar och deltar fram till och med
samlingen.

Onsdag, klockan 09.15 – 13.30
Barnet och föräldern deltar denna dag i de aktiviteter som står på schemat och dagsrutiner såsom fruktstund, blöjbyte, samling, lunch och vila. Skulle barnet inte somna på vilan så gör vi ingen stor affär utav det utan barnet får i stället gå
hem och vila – och vi avslutar då dagen lite tidigare.

Torsdag, 09.00 – 15.00
Barnet och föräldern deltar i dagens verksamhet och stannar denna dag fram till och med mellanmålet. Denna dag kan föräldern prova att gå ifrån en liten stund – när och hur länge bestäms tillsammans med introduktionspedagogen.

Fredag, klockan 08.30 – 13.30
Barnet och föräldern kommer till förskolan och efter en stund går föräldern från förskolan och barnet deltar själv fram till och med vilan – bedömer introduktions­pedagogen att barnet behöver ha sin förälder närvarande så kommer pedagogen att ringa föräldern.

Andra veckan

Måndag, klockan 09.00 – 13.00
Idag får barnet vara själv på förskolan större delen av dagen.
Föräldern stannar en stund vid lämning – längden avgör pedagogen. Dagen är en
kort dag eftersom det har varit helg.

Tisdag – fredag, klockan 09.00 – 15.00
Barnet är nu själv på förskolan

Tredje veckan

Barnet kan nu börja gå sina ordinarie avtalstider.

Andra och tredje veckan är fortfarande en del av introduktionen och även om barnet är själv på förskolan så måste man som förälder vara flexibel och snabbt kunna komma till förskolan om pedagogerna ringer.

I introduktionen sätter vi alltid det enskilda barnets behov i första rummet – en bra start för barnet ger en bra fortsättning och tid för barnet på förskolan.

Till toppen av sidan