Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Våra program

Ekonomiprogrammet (EK) med samtliga inriktningar. Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningarna samhälle och beteende. Nytt teknikprogram med inriktningen teknikvetenskap startar läsåret 2022/23.

Ekonomiprogrammet

Hersby gymnasium har ett utvecklat och långt samarbete med det lokala näringslivet på Lidingö. Vi är en certifierad skola för Diplomerad gymnasieekonom och våra elever driver företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Vi har tidigare blivit utsedda till vi Stockholmsregionens bästa UF-skola. Ett pris som vi är mycket stolta över. Vi har även diplomerade UF-lärare.

Här kan du välja inriktningarna ekonomi eller juridik. Programmet lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi och juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola.

Inriktning Ekonomi

Inriktningen vänder sig till dig som vill studera ekonomi och är intresserad av entreprenörskap och företagande. Under studietiden kommer du få lära dig att söka, analysera och värdera information källkritiskt utifrån frågeställningar om samhällsekonomi och juridik. Inom det företagsekonomiska området fördjupar du dig bland annat i marknadsföring, redovisning, finansiering och kalkylering. I kursen entreprenörskap och företagande provar du på hur du startar, driver och Inriktningen vänder sig till dig som vill studera ekonomi och är intresserad av entreprenörskap och företagande. Under studietiden kommer du få lära dig att söka, analysera och värdera information källkritiskt utifrån frågeställningar om samhällsekonomi och juridik. Inom det företagsekonomiska området fördjupar du dig bland annat i marknadsföring, redovisning, finansiering och kalkylering. I kursen entreprenörskap och företagande provar du på hur du startar, driver och utvecklar ett UF-företag.

Du har möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom vilket förbereder dig på bästa sätt för fortsatta studier på universitet, högskola eller arbete efter gymnasiet. På inriktningen ekonomi läser alla elever kursen marknadsföring. Utöver det erbjuder
vi två fördjupningspaket där du som elev väljer ett: Paket 1: Företagsekonomi specialisering mot ekonomistyrning + redovisning 2. Paket 2: Företagsekonomi specialisering mot marknadsföring + ledarskap och organisation. Utbildningen ger dig behörighet att söka inom ekonomiområdet på högskolan. 200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7 och moderna språk 3 och 4 så att du får full meritpoäng. Vill du till exempel bli ekonom, revisor eller controller passar denna inriktning bra.

Inriktning Juridik

Inriktningen är för dig som vill satsa på en karriär inom näringsliv eller offentlig förvaltning. Under studietiden kommer du att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem, lära dig rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och förstå hur vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Juridikinriktningen har ofta gästföreläsare och genomför många studiebesök.

Alla elever på inriktningen läser retorik och humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. 200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng.. Utbildningen passar för dig som till exempel vill bli advokat, jurist åklagare, lärare eller polis.

 

Poängplan för EKEKO

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1b

100Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1b

100Matematik 2b


100


Naturkunskap 1b


100


Religionskunskap 150

Samhällskunskap 1b

100Samhällskunskap 2b


100


Svenska 1

100Svenska 2


100


Svenska 3100

Programgemensamma ämnen

Företagsekonomi 1

100Moderna språk

100Privatjuridik

100Psykologi 150

Inriktningsgemensamma ämnen

Entreprenörskap och företagande100

Företagsekonomi 2


100


Matematik 3b100

Fördjupning

Marknadsföring


100


Fördjupningspaket 1 eller 2200

Övrigt

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete100


Poängplan för EKJUR

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1b

100Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1b

100Matematik 2b


100


Naturkunskap 1b


100


Religionskunskap 150

Samhällskunskap 1b

100Samhällskunskap 2b


100


Svenska 1

100Svenska 2


100


Svenska 3100

Programgemensamma ämnen

Företagsekonomi 1

100Moderna språk

100Privatjuridik

100Psykologi 150

Inriktningsgemensamma ämnen

Filosofi 150

Affärsjuridik100

Rätten och samhället


100


Psykologi 2a50

Fördjupning

Retorik


100


Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering100

Eleven väljer en kurs100

Övrigt

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete100

Naturvetenskapsprogrammet

Hersby gymnasium har en tradition av att ha ett väl ansett naturvetenskapsprogram, men också en stolt musiktradition. Skolan erbjuder två inriktningar på naturvetenskaps­programmet där den ena ger möjlighet att kombinera teoretiska studier med en kvalitativ musikutbildning.

Skolan har under sina 100 år samlat på sig en stor mängd laborationsutrustning. I våra laborationssalar finns modern, men också äldre utrustning som visar hur de naturvetenskapliga ämnena utvecklats. Det finns möjlighet att laborera varje vecka i ämnena kemi, fysik och biologi och det sker alltid i halvklass. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat.

Du väljer mellan inriktningarna naturvetenskap eller särskild variant musik.

Inriktning: Naturvetenskap

Inom inriktningen naturvetenskap fördjupar du dig i biologi, kemi, fysik och matematik. Inom denna inriktning erbjuder vi våra elever avancerade kurser inom naturvetenskap till exempel matematik specialisering, naturvetenskaplig specialisering och programmering. Du får därmed goda förkunskaper för fortsatta studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga och tekniska området.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, språk 3 och 4 samt matematik 5 så att du kan få full meritpoäng.

Naturvetenskapsprogrammet – särskild variant musik

Inom denna inriktning fördjupar du dig i biologi, kemi och matematik samtidigt som du får möjlighet att utveckla din musikalitet och förmågan att tänka och arbeta kreativt. Du får goda förkunskaper för fortsatta studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga, tekniska och musikaliska området.

På inriktningen läser du 300 poäng musikkurser fördelat under alla tre åren. Utbildningen ger dig en musikalisk fördjupning och en teknisk grund inom olika genrer till exempel blues, rock, pop och jazz. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ditt huvudinstrument och i utbildningen ingår även att anordna och delta i konserter.

Skolan har två fullt utrustade musiksalar, fyra akustikbehandlade replokaler, en musikstudio och en aula med professionellt ljud och ljus.

Om du väljer till fysik 2 på denna inriktning får du full behörighet för samtliga utbildningar för eftergymnasiala studier.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 4 och 5 så att du får full meritpoäng.

Söker du till naturvetenskapsprogrammet – särskild variant musik blir du kallad till ett färdighetsprov.


Poängplan för NANAT

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1b100

Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1c

100Matematik 2c

100Matematik 3c


100


Religionskunskap 150

Samhällskunskap 1b

100Svenska 1

100Svenska 2


100


Svenska 3100

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

100Kemi 1

100Fysik 1a


150


Moderna språk

100Inriktningsgemensamma ämnen

Biologi 2


100


Kemi 2100

Fysik 2100

Matematik 4


100


Fördjupning

Eleven väljer en kurs100

Naturvetenskaplig specialisering100

Övrigt

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete100


Poängplan för NAMUSVE

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1b100

Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1c

100Matematik 2c

100Matematik 3c


100


Religionskunskap 150

Samhällskunskap 1b100

Svenska 1

100Svenska 2


100


Svenska 3100

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

100Kemi 1

100Fysik 1a


150


Moderna språk

100Inriktningsgemensamma ämnen

Biologi 2


100


Kemi 2100

Matematik 4


100


Fördjupning

Ensemble 1

66

34


Ensemble 2


34

66

Gehörs- och musiklära 1

33

33

34

Övrigt

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete100

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är det rätta för dig som är intresserad av hur samhället fungerar och som vill få djupare kunskap inom områden som politik, kultur, miljö och samhällsvetenskap.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och lär dig kritiskt tänkande så att du kan påverka och ändra villkoren i samhället. Oavsett var du vill jobba i framtiden så är det värdefullt att kunna använda sig av språket som ett verktyg för att föra fram dina budskap på bästa sätt. Detta utvecklar du under din gymnasietid genom inspirerande undervisning med livfulla diskussioner och ett varierat arbetssätt där moderna digitala lösningar är självklara arbetsredskap. Programmet är högskoleförberedande.

Inriktning Samhällsvetenskap

Du får utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, och fördjupar dig inom historia, samhällskunskap, geografi och religion. Undervisningen är varierad med lärarledda lektioner, temastudier, tvärvetenskapliga
arbeten, egen forskning, grupparbeten, föreläsningar och intressanta studiebesök. Du kommer också att få kontakt med myndigheter, högskolor och näringsliv.

Här utvecklar du din förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift, framför allt på svenska och engelska. Du lär dig även hur interaktionen mellan individ och samhälle fungerar, både nationellt och internationellt. Du får lära dig att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, och tränas i ett vetenskapligt arbetssätt där du kommer att använda dig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder i dina arbeten. Detta lägger en bra grund för fortsatta studier på högskolenivå.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng.

Utbildningen passar dig som vill studera vidare och bli till exempel statsvetare, samhällsanalytiker, lärare, psykolog eller jurist.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen fokuserar på hur människan fungerar och varför vi utför vissa handlingar. Du kommer utveckla din förmåga till att se helheter, analysera och utvärdera. Stort fokus ligger på psykologi, vetenskapen om oss själva, hur vi beter oss, vad vi känner, tycker och tänker. Du kommer att analysera olika beteenden,
läsa om psykiska sjukdomar och resonera kring arv och miljös betydelse för kriminalitet.

Ett annat ämnesområde är sociologi, som handlar om olika levnadsvillkor i samhället
samt hur individen utvecklas och formas av sin omgivning beroende på klass, kön och etnicitet. Under utbildningens gång kommer du även att få fördjupade kunskaper inom kommunikation, där du får lära dig hur vi människor interagerar och kommunicerar med varandra i ett vidare perspektiv. Kursen ledarskap och
organisation kompletterar detta och handlar om hur du möter och leder människor i olika sammanhang.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng.

Utbildningen ger dig goda kunskaper inom beteendevetenskap som är till nytta inom yrkesroller där du kommer i kontakt med människor – till exempel polis, lärare, psykolog eller kriminolog.


Poängplan för SABET

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1b

100Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1b

100Matematik 2b


100


Naturkunskap 1b


100


Religionskunskap 1


50


Samhällskunskap 1b

100Svenska 1

100Svenska 2


100


Svenska 3100

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1


50


Moderna språk

100

100


Psykologi 1

50Inriktningsgemensamma ämnen

Kommunikation

100Sociologi100

Ledarskap och organisation100

Psykologi 2


50


Samhällskunskap 2


100


Fördjupning

Filosofi 250

Historia 2a100

Kultur- och idéhistoria100

Religionskunskap 250

Övrigt

Individuellt val200

Gymnasiearbete100


Poängplan för SASAM

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1b

100Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1b

100Matematik 2b


100


Naturkunskap 1b


100


Religionskunskap 1


50


Samhällskunskap 1b

100Svenska 1

100Svenska 2


100


Svenska 3100

Programgemensamma ämnen

Filosofi 150

Moderna språk

100

100


Psykologi 1

50Inriktningsgemensamma ämnen

Geografi 1

100Religionskunskap 250

Historia 2a


100


Samhällskunskap 2


100


Samhällskunskap 3100

Fördjupning

Geografi 2100

Internationella relationer100

Politik och hållbar utveckling100

Övrigt

Individuellt val200

Gymnasiearbete100

Teknikprogrammet – startar 2022/23

Vi erbjuder teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap med profilering design. Här får du utveckla dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när tekniken utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Vi studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. Utbildningen passar dig som vill jobba tvärvetenskapligt och omsätta teori i praktiken. Skolan har ett utrustat teknikrum där det finns möjlighet att jobba med fysiska modeller men även digitala genom att använda olika dataprogram och skriva ut på vår 3D-skrivare. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program främst inom teknik och naturvetenskap.

Inriktning: Teknikvetenskap

Vi fördjupar oss i fysik, matematik och teknik. Detta för att göra dig väl förberedd inför högskolestudier inom teknikområdet. Du får automatisk behörighet till att studera till civilingenjör efter gymnasiet om du är intresserad av det. För att ge dig ännu större möjlighet att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga har vi valt att profilera vår inriktning genom att du läser kurser inom design, CAD och konstruktion.

Hos oss lär du dig att arbeta med hela processen från idé till färdig produkt. I CAD lär du dig att arbeta med professionella program för konstruktörer som Inventor 2020, där du modellerar fram dina produkter utifrån en kravspecifikation. I kursen design är fokus på att skapa i färg och form i dataprogrammen Photoshop och Illustrator, och i kursen konstruktion skapar du fysiska modeller i vår verkstad eller så använder du vår 3D-skrivare.

Du läser kurser inom teknik alla tre åren. I årskurs 3 läser du kursen teknik specialisering där du kommer arbeta med ett hållbart samhälle utifrån energi och resurseffektivisering.

Vår profilering gör dig behörig till ett fjärde tekniskt år efter dina gymnasiestudier hos oss där du kan utbilda dig till gymnasieingenjör inom inriktningen design och produktutveckling.

Du kan själv forma din utbildning genom dina 200 poäng i individuellt val. Skolan garanterar att du kan läsa engelska 7 och matematik 5 så att du kan få meritpoäng. Vill du förbereda dig ännu mer inför högskolestudierna finns också möjlighet att läsa matematik specialisering och programmering.

Samarbeten

För oss är det viktigt att våra elever får möta verkligheten utanför skolan och därför samarbetar vi med Lidingös lokala näringsliv och KTH för att erbjuda våra elever på teknikprogrammet att göra studiebesök, få föreläsningar från personer som jobbar inom teknikområdet för att få ökad förståelse för teknikens betydelse i vårt vardagliga liv. Då inriktningen är ny på skolan från hösten 2022 så kommer fler samarbetspartner att tillkomma inför och efter starten.


Poängplan för TE

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a150

Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1c

100Matematik 2c

100Matematik 3c


100


Religionskunskap 150

Samhällskunskap 1b

100Svenska 1

100Svenska 2


100


Svenska 3100

Programgemensamma ämnen

Teknik 1

150Fysik 1a


150


Kemi 1

100Inriktningsgemensamma ämnen

Fysik 2100

Teknik 2


100


Matematik 4


100


Fördjupning

CAD 1

50CAD 2


50


Design 1100

Konstruktion 1


100


Teknisk specialisering100

Övrigt

Individuellt val200

Gymnasiearbete100

Introduktionsprogram

Student på Introduktionsprogrammet på Hersby gymnasium

Introduktionsprogrammen är utbildningar för elever som inte har tillräckliga betyg för att vara behöriga till ett nationellt yrkesinriktat gymnasieprogram. Undervisningen sker i en trivsam och lugn arbetsmiljö. På Hersby gymnasium finns det två vägar att gå beroende på dina förutsättningar.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyligen kommit till Sverige. Här ligger tyngdpunkten på svenska språket, men du kommer även att läsa andra ämnen som till exempel engelska, matematik, idrott, bild och musik.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för varje enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Den trivsamma, lugna arbetsmiljö vi erbjuder skapar goda förutsättningar att nå målen och passar elever med skilda arbetssätt och inlärningsstilar.

Tillsammans med din studie- och yrkesvägledare sätter du upp framtida mål för utbildning och arbete.

Om du vill du komma på ett studiebesök kan du kontakta studie- och yrkesvägledare
Ida Seander.

Övriga introduktionprogram

Du kan även välja att gå Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val som erbjuds av andra skolor.

Gymnasieantagningen Storstockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Språk och omvärldskontakt ger perspektiv

Flaggvimplar från hela världen utanför Hersby.

Hersby gymnasium erbjuder stor valfrihet bland kurser inom individuellt val och moderna språk. Hersby gymnasium har utvecklat ett brett kontaktnät med skolor, organisationer, myndigheter, företag och universitet runt om i världen.

Ett nytt språk öppnar en ny värld

Språket är en viktig väg till att lära känna en kultur och dess människor. För att framgångsrikt kunna göra affärer med andra nationer och på djupet förstå ett folk, behöver man tala deras språk. Hersby gymnasium har ett brett utbud av språkkurser. Här kan du fortsätta att läsa det språk du läste i grundskolan, som franska, spanska eller tyska. Eller är du kanske nyfiken på att prova ett helt nytt språk? Vi erbjuder även nybörjarkurser i italienska, kinesiska och ryska.

Språkdiplom

För dig som läser tyska finns möjlighet att göra ett prov i tyska språket, Deutsches Sprachdiplom. Det är ett internationellt erkänt diplom och är Tysklands officiella skolprogram för tyska som främmande språk, och ger möjlighet till både arbete och vidare studier i tyskspråkiga länder. Internationella utbyten Hersby gymnasium har många etablerade kontakter med skolor runt om i världen och vi har kontinuerliga internationella utbyten där vi tar emot lärare och elever från andra länder. Elever som läser de högre kurserna i moderna språk kan åka på en utbytesresa till ett land där man talar det språk de läser. Våra elever har haft mycket uppskattade utbyten med Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien.

Amnestyskola

På Hersby gymnasium lägger vi stor vikt vid de mänskliga rättigheterna och är sedan 2017 en Amnestyskola. Det innebär att vi har en årlig temadag om mänskliga rättigheter, A-Day, då Amnesty kommer och håller föreläsningar. Varje år fokuserar vi på ett tema, som till exempel kan handla om kvinnors rättigheter i världen eller yttrandefrihetens möjligheter och begränsningar. Eleverna har själva startat en ungdomsgrupp på skolan.

Certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet

Våren 2020 blev Hersby en certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet. På det sättet ökar vi kunskapen för Europas parlamentariska demokrati i ett nätverk med skolor från EU:s alla 27 medlemsländer. Vi deltar i EUP (Europeiska Ungdomsparlamentet) som är en årlig debattävling.

Certifierad Erasmus+ -skola

Hersby är sedan 2021 en certifierad Erasmus+-skola, vilket innebär att vi kontinuerligt bedriver utvecklingsprojekt med skolor i andra EU-länder.

Insamlingar för goda ändamål

Fredagsfemman heter skolans långsiktiga internationella biståndsprojekt. Varje fredag går elever runt med insamlingsbössor där de som vill kan lägga en femma eller en valfri summa. Två gånger per år går dessutom alla skolans elever ut och gör en frivillig insats i lokalsamhället och får ett bidrag som tack. Målet för dessa aktiviteter är att varje år samla in minst 30 000 kronor som sedan skänks till ett i förväg bestämt biståndsprojekt.


Till toppen av sidan