Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fyrtornet 5

Staden utreder möjligheten att bygga nya lägenheter på platsen där det i dag står ett parkeringshus, på Larsbergsvägen 31. En ny detaljplan tas därför fram för fastigheten Fyrtornet 5 i Larsberg.

Planens syfte är att möjliggöra nya lägenheter på platsen där parkeringshuset står i dag. Parkeringshuset ska rivas och ersättas med ett nytt garage i två plan under de nya punkthusen.

De nya byggnaderna ska placeras och utformas så att siktlinjer skapas mellan byggnaderna så att befintliga lägenheter påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Dagens parkeringshus med slutna fasader och hög sockel mot Dalénum och fotbollsplanen skapar en otrygghet i området men den nya bebyggelsen kommer motverka detta i och med fönster och entréer mot både Larsberg och Dalénum.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2024-05-06

Samråd

Kvartal 1, 2025

Granskning

Kvartal 2, 2025

Antagande

Kvartal 4, 2025

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan