Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fyrtornet 5

Staden utreder möjligheten att bygga nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. En ny detaljplan tas därför fram för Fyrtornet 5 i Larsberg.

Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. Arbetet med planen är för närvarande vilande.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag


Samråd


Granskning


Antagande


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: XXXX, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan