Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Rudboda centrum

Staden tar fram en ny detaljplan för Rudboda torg. Syftet är att göra torget till en tryggare och mer attraktiv plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder och skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken.

Flygvy över Rudboda torg

Våren 2022 pågick en anbudstävling för att hitta byggaktörer som vill bygga radhus, flerbostadshus, lokal för mataffär och ett torg. Staden har valt att avbryta tävlingsprocessen. De inkomna tävlingsförslagen innehöll kreativa och intressanta lösningar men nådde inte upp till stadens kvalitetskrav. Det formella beslutet om att avbryta tävlingen fattades på kommunstyrelsens sammanträde den 14 november 2022.

Projektet har gjort en omstart med justerade förutsättningar. Ett förslag till detaljplan håller på att tas fram som allmänheten får tycka till om innan en ny tävling utlyses. Samråd planeras till andra kvartalet 2024.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Centrum från 1960-talet

Rudboda centrum byggdes under 1960-talet och behöver nu rustas upp. Verksamhets­byggnaden och dagens flerbostadshus på fastigheten Eklövet 1 är i dåligt skick, och livsmedelsaffären har behov av större och bättre butiksytor.

Syftet med projektet är att göra Rudboda torg till en tryggare och mer attraktiv plats genom att tillföra fler bostäder, skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken och utveckla utomhusmiljön på torget.

Projektområdet omfattar fastigheterna Eklövet 1 som ägs av Lidingö stads Fastighets AB.

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2019-12-02

Anbudstävling

Inbjudan våren 2022 (avbruten)

Samråd

kvartal 2, 2024

Ny tävling

kvartal 3, 2024

Granskning

kvartal 1, 2025

Antagande

2025/2026

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan