Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rudboda centrum

Staden tar fram en ny detaljplan för Rudboda torg. Syftet är att göra torget till en tryggare och mer attraktiv plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder och skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken.

Flygvy över Rudboda torg

Våren 2022 pågick en anbudstävling för att hitta byggaktörer som vill bygga radhus, flerbostadshus, lokal för mataffär och ett torg. Staden har valt att avbryta tävlingsprocessen. De inkomna tävlingsförslagen innehöll kreativa och intressanta lösningar men nådde inte upp till stadens kvalitetskrav. Det formella beslutet om avbrytande förväntas att fattas på kommunstyrelsens sammanträde 14 november 2022.

Projektet ska göra en omstart och ta fram ett förslag till detaljplan som allmänheten får tycka till om innan en ny tävling med nya förutsättningar utlyses. Samråd planeras till slutet av 2023 och ambitionen är att det nya Rudboda centrum kan börja byggas under 2026.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Centrum från 1960-talet

Rudboda centrum byggdes under 1960-talet och behöver nu rustas upp. Verksamhets­byggnaden och dagens flerbostadshus på fastigheten Eklövet 1 är i dåligt skick, och livsmedelsaffären har behov av större och bättre butiksytor.

Syftet med projektet är att göra Rudboda torg till en tryggare och mer attraktiv plats genom att tillföra fler bostäder, skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken och utveckla utomhusmiljön på torget.

Projektområdet omfattar fastigheterna Eklövet 1 som ägs av Lidingö stads Fastighets AB.

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2019-12-02

Anbudstävling

Inbjudan våren 2022 (avbruten)

Samråd

4:e kvartalet 2023

Ny tävling

1:a kvartalet 2024

Granskning

4:e kvartalet 2024

Antagande

2025

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan