Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rudboda centrum

Staden tar fram en ny detaljplan för Rudboda torg. Syftet är att göra torget till en tryggare och mer attraktiv plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder samt skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken. Som en del av detaljplanearbetet kommer staden att bjuda in till markanvisningstävling med planerad start våren 2022.

Flygvy över Rudboda torg

Projekt-PM för Rudboda centrum har godkänts av kommunstyrelsen och arbetet med detaljplanen för att utveckla området vid Rudboda torg kan starta.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Centrum från 60-talet

Rudboda centrum byggdes under 1960-talet och behöver nu rustas upp. Verksamhets­byggnaden och dagens flerbostadshus på fastigheten Eklövet 1 är i dåligt skick, och livsmedelsaffären har behov av större och bättre butiksytor.

Syftet med projektet är att göra Rudboda torg till en tryggare och mer attraktiv plats genom att tillföra fler bostäder, skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken och utveckla utomhusmiljön på torget.

Projektområdet omfattar fastigheterna Eklövet 1 som ägs av Lidingö stads Fastighets AB.

Tidsplan

Projekt-PM antaget: 2019-12-02
Markanvisningstävling: Inbjudan våren 2022
Samråd: 4:a kvartalet 2023
Granskning: 4:e kvartalet 2024
Antagande: 2024
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Projekt-PM Rudboda stadsdelscentrum Pdf, 363.1 kB. (Pdf, 363.1 kB)

Handläggare: Maria Nästesjö, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan