Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Samrådet om Högsätras utveckling startar

Trygg, attraktiv och innehållsrik är ledord i utvecklingen av Högsätra. Nu startar samrådet då Lidingöborna har chansen att påverka stadsdelens framtid.

I översiktsplanen för Lidingö ingår Högsätra som ett utvecklingsområde. Som ett första steg i utvecklingen har ett planprogram utarbetats. Där tas ett samlat grepp kring övergripande frågor som bostadsbyggande, trafik, markanvändning och grönområden. Planprogrammet blir sedan vägledande i kommande detaljplanering.

Utgångspunkter för förslaget har bland annat varit att bebygga de stora parkeringsplatserna som i dag dominerar entrén till Högsätra och att bevara de uppskattade grönytorna. Nya gatustråk och torg, bostadskvarter i lägre skala och en utveckling av idrottsområdet ska ytterligare bidra till öka stadsdelens dragningskraft.

Inför arbetet med planprogrammet har flera med­borgardialoger ägt rum. Bland annat har det skett genom dialog på webben, vykort, ett drop-in-möte och ett EU-projekt om hälsa. Även barnen har varit delaktiga genom ett samarbete med eleverna i fjärde klass på Lilla Högsätra skola. Synpunkter har också lämnats av Högsätrabor i alla åldrar.

Den 22 augusti startar samrådet. Då har Lidingöborna möjligheter att lämna sina synpunkter om planprogrammet.

- Vi hoppas på en givande dialog för att tillsammans utveckla Högsätra till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för både boende och besökare, säger Olof Minati som är projektledare för arbetet.

Kontakt
Till toppen av sidan