Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tack för att ni tyckte till!

Hej! Tack för att ni berättade för oss vad ni tyckte om planerna för Högsätra! Det är roligt att så många ville prata med oss när vi var på plats i Högsätrahuset och vid mötena i Lidingö stadshus.

Ordmoln med ord om Högsätra och boendeområdet 

Vi fick in ungefär 140 skriftliga yttranden under samrådet, som pågick mellan den 22 augusti och den 10 oktober 2016.

Exempel på synpunkter från samrådet

Om bebyggelsen

Många är positivt inställda till att Högsätra utvecklas. Det finns funderingar om den nya bebyggelsen kommer för nära inpå de befintliga husen, främst vid murarna mot Högsätravägen och Lillåkersvägen.

Om infrastrukturen

Trafik- och parkeringsfrågan är en fråga som tycks beröra många, som tycker att det är viktigt att vi planerar parkeringar, trafiksäkerhet och framkomlighet på ett smart sätt.

Om idrottsområdet

Föreningslivet i Lidingö är viktigt, och det finns många önskemål om att staden tar ett helhetsgrepp kring idrottsområdet, inte bara vad gäller nya och bättre lokaler utan även kring tillgänglighet och trygghet i området.

Om naturen

Ni tycker ofta att den bostadsnära naturen är viktig att bevara och värnar om exempelvis skogspartier, ängen och träden som står längs vägarna.

Vad händer nu?

Vi tar med oss era synpunkter i det fortsatta arbetet. En samrådsredogörelse med alla yttrandena och stadens svar på dessa kommer att publiceras här på webben när programmet godkänts. Det går även läsa yttrandena i miljö- och stadsbyggnadskontorets reception i Lidingö stadshus.

Planprogrammet är planerat att godkännas av kommunfullmäktige våren 2017 och därefter kan vi börja arbeta med detaljplanerna. Nästa tillfälle att tycka till blir under det skedet.

Kontakt
Till toppen av sidan