Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vinnare i markanvisningstävling utsedda

Nu är det klart vilka de vinnande bidragen i de första två markanvisningstävlingarna i stadsbyggnadsprojektet Högsätra är. Det blir Titania som bygger Hälsans hus och Storstaden som får uppdraget att bygga flerbostadshus med cirka 140 bostäder.

T.v. Storstadens flerbostadshus vinnande bidrag (ill. AIX Arkitekter) t.h. Titanias förslag till Hälsans hus (ill. Brunnberg & Forshed)

Det var vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari som beslutet fattades och det markerar en ny milstolpe i stadsbyggnadsprojektet Högsätra.

- De förslag som nu står som vinnare är jag säker på kommer att tillföra Högsätra nya kvaliteter med småskalighet och grönska. Gestaltningen av nybyggnationerna ger ett helt nytt uttryck med förankring i Lidingös historia, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

En markanvisning är en option som ger en exploatör ensamrätt att under en begränsad tid och givna villkor förhandla med en kom­mun om köp eller upplåtelse samt genomförande av ny bebyggelse inom ett markområde som kommunen äger. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av ett visst område.

Efter att vinnarna av markanvisningstävlingarna nu har utsetts så påbörjas arbetat med att ta fram en ny detaljplan för området. Detta görs av Lidingö stad tillsammans med aktuella exploatörer. Samråd är planerat till slutet av 2021 och målet är att detaljplanen ska kunna antas i kommunstyrelsen i slutet av 2022.

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan rivning av Högsätrahuset och nybyggnation av ”Hälsans hus”, bostäder och allmän plats, som nya vägar och torg, påbörjas.

Den nuvarande byggnaden, med sin 150 meter långa fasad, är en barriär som hindrar passage genom området i nord-sydlig riktning. Den har en­tréer som är svåra att hitta till, slutna fasader och ger Högsätra en föråldrad institutionskaraktär, samtidigt som den inte har en effektiv planlösning för dagens vårdformer. Man väljer därför att riva byggnaden.

- Att vi nu väljer att Högsätrahuset inte ska rustas upp utan rivas och ersättas med nya byggna­der ger oss möjlighet att uppdatera både form och funktion, säger projektledare Amanda Lidbrink.

- Vi är oerhört glada över att ha fått förtroendet från Lidingö stad att skapa en samhällsfastighet i klassisk stil just på den här platsen. Vi ser fram emot att arbeta med ett projekt som för vår tid, än så länge, är unikt i Sverige. Det är första gången man från beslutsfattande håll vågar genomföra en så omfattande ändring av arkitektoniskt uttryck i ett befintligt miljonprogramsområde, säger Titanias vd Einar Jansson.

- Vi är mycket stolta över den här markanvisningen i Lidingö. Vinsten är ett kvitto på det arbete Storstaden Bostad lagt ner på att skapa mer attraktiva bostäder och områden i Stockholmsregionen. Mycket tid och själ har lagts ner för att säkerställa att det här området ska bli den oas som boende och grannar vill besöka, spendera tid och återkomma till. Det ska bli otroligt kul att nu få realisera det tillsammans med Lidingö Stad, säger Per Jutner, vd och ägare Storstaden Bostad.

Förutom denna del i projektet, kallat Kärnan, så innehåller också Högsätra stadsbyggnadsprojekt delprojektet Lillåkersvägen och Högsätra idrottsplats. Delområde Lillåkersvägen ägs av en bostadsrättsförening och ytan som ska utvecklas består av ett parkeringsdäck där nu bostäder ska planeras. Detaljplanen för Idrottsplatsen möjliggör för utbyggnad av idrottshallar. I september-oktober 2020 var detaljplanen för Idrottsplatsen på samråd och nu görs en samrådsredogörelse där samtliga yttranden sammanfattas och besvaras.

Kontakt
Till toppen av sidan