Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Vatten och avlopp

Har du frågor om vatten eller avlopp i din bostad? Här hittar du genvägar till självserviceportalen och kontaktuppgifter till kundtjänst och felanmälan. Du kan också registrera dig för att få sms i samband med avbrott i vattenleveransen.

Lidingö stad och vår entreprenör Svevia ser till att du har vatten i kranen av högsta kvalitet. Allt dag- och spillvatten tas om hand på ett effektivt och miljösmart sätt, året runt.

Arbetet med öns vatten och avlopp innefattar exempelvis underhåll och upprustning av pumpstationer, ledningar, tryckstegringar, vattenmätarbyten, anläggning av diken och dagvattendammar. Om du är ansluten till det kommunala vattennätet betalar du en VA-taxa som finansierar detta.

Information vid driftstörningar

Du som har kommunalt vatten kan registrera dig för att få sms vid akuta avbrott  i vattenleveransen. Vid en störning får du då en första notifikation via sms. Där framgår att det är problem med vattenleveransen i ditt område och vår beräknade åtgärdstid. Du hänvisas sedan vidare till webbplatsen för mer information.

Du registrerar dig enklast via Mina sidor här på Lidingö.se. I e-tjänsten väljer du "kontaktuppgifter", anger ett mobilnummer och samtycker till att vi skickar sms till dig.  

 

Till toppen av sidan