Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Dricksvatten

Vårt dricksvatten är av mycket hög kvalitet och uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets krav. Vattnet tas från sjön Mälaren och renas till dricksvatten i flera steg vid vattenverken Lovö och Norsborg.

Bra kvalitet

Lidingö har ingen egen produktion av dricksvatten utan köper årligen cirka 3,2 miljoner kubikmeter dricksvatten från Stockholm Vatten och Avfall. Dricksvattnet är av mycket hög kvalitet och uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets krav. Det distribueras till Lidingö genom ett drygt 25 mil långt ledningsnät och är både prisvärt och miljövänligt.

Vårt dricksvatten har ett PH-värde på cirka 8,5 och vattnets totala hårdhet är 5,5 °dH, vilket betyder att vattnet är mjukt.

Varje dag förbrukar en person cirka 200 liter vatten, varav 10 liter är till dryck och matlagning. Övrig förbrukning kan vara dusch, tvätt, spolning av toalett med mera.

Kontroll av dricksvattnet

På Lidingö tar vi fyra vattenprover i ledningsnätet minst en gång varje månad. I juli månad tar vi även prover från öns tre vattentorn. För att höja kvaliteten på dricksvattnet och minska risken för spridning av föroreningar, spolar vi delar av ledningsnätet. De ledningar som spolas ligger i områden där få fastigheter är anslutna till ledningsnätet och där risken finns att vattnet blir stillastående i ledningarna. Genom återkommande spolning i denna typ av ledningar omsätts vattnet fortare. Genom spolning säkerställs en hög kvalitet på dricksvattnet ytterligare.

Har du fått rost i vattnet?

Dricksvattnet kan ibland innehålla rostpartiklar när vattnet släpps på igen efter en tillfällig avstängning eller reparation. Rostpartiklarna försvinner efter en tids spolning och vattnet är inte farligt att dricka. Var extra noga med att spola innan du tvättar, eftersom rosten kan ge fläckar på tvätten. Om du ändå skulle få rostfläckar på tvätten kan du göra så här:

  • Ta bort fläckarna innan tvätten torkat, då är de oftast lättast att ta bort.
  • När rosten har försvunnit ur vattenledningen tvättar du kläderna igen på vanligt sätt. Missfärgningen försvinner då oftast direkt.
  • Rostfläckar som fortfarande sitter kvar kan du behandla med lite citronsyra, vinsyra eller oxalsyra som du tillsätter i tvättvattnet. Skölj sedan noga. Det finns också specialmedel att köpa.
Till toppen av sidan