Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Hundar och katter

Du som djurägare är i alla situationer ansvarig för ditt djur. Hur hundar och katter ska skötas regleras i djurskyddslagen, i Jordbruksverkets föreskrifter och i lokala ordningsföreskrifter. Här kan du läsa de viktigaste reglerna för dig som djurägare.

Hund och katt ligger tillsammans och sover framför en brasa. 

Ditt ansvar som hundägare

 • Du är enligt lag skyldig att ID-märka din hund och låta registrera den hos Jordbruksverket. ID-märkning kan göras med tatuering i hundens öra eller ett chip under huden så att den är lätt att identifiera om den springer bort.
 • Anmäl till polisen om din hund sprungit bort.
 • Du som rastar en hund är skyldig att plocka upp bajs efter hunden på offentliga platser: Gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker och planteringar samt anlagda gräsmattor, lekparker och bollplaner.
 • Lämna inte hunden ensam för länge i bostaden eller på tomten. Är den ensam för länge är det risk att den börjar skälla vilket kan upplevas som störande av grannarna. Fråga gärna dina grannar om din hund skäller mycket när du inte är hemma.
 • Om du måste lämna din hund i bilen, se då till att bilen står i skuggan och att ventilationen är god. Lämna aldrig hunden i bilen under soliga och varma dagar, hundar dör mycket lätt av värmeslag. Det kan lätt bli uppåt 50 grader i en bil som står i solen. Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.
 • Håll din hund under uppsyn och i koppel, speciellt mellan 1 mars till 20 augusti då det är mycket vilt i skogarna som får ungar, då koppeltvång gäller.

2020 tillkom det nya regler för hundägare

De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt.

Reglerna, som är brett förankrade och bygger på ny forskning, beskriver vilka behov hunden har och vilka funktioner och mål som är viktiga för att djuren ska må bra.

De nya kompetenskraven

 • Djurhållaren ska ha kompetens och säkerställa att hundens grundläggande behov tillgodoses. Allmänna råd underlättar och stödjer tillämpningen.
  - Hunden erbjuds social kontakt (med människor och/eller andra hundar) varje dag.
  - Hunden får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag, utifrån individuella förutsättningar.
  - Mental stimulans: hunden får använda sin nos, jaga, leka, apportera varje dag (detta kan nog variera mellan individer och raser). Ett allmänt råd ger några exempel.
  - Hunden får tillräckligt med vila.
  - Hunden kan hålla värme eller svalka sig under största delen av dygnet.
 • Tuffare krav på luftkvalitet inomhus, särskilt gränsvärdet för ammoniak har kraftigt sänkts vilket ger kontrollanten ett kraftigt instrument att ingripa i vanvårdsfall.
 • Bättre och mer omfattande reglering av hundens behov av avskildhet
 • Utökade krav på brandskydd i hundstallar
 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av hundar, om att vara uppmärksam på avvikande beteenden hos hunden, skötsel av päls, klor och tänder.

Allmänt råd med exempel och tips finns på jordbruksverkets webbplats.

Håll hunden kopplad

Varje år hittar vi svårt bitna, eller till och med ihjälbitna, rådjur och dovhjortar. Därför ska hundar hållas kopplade mellan den 1 mars och den 20 augusti.

Detta framgår av §16 i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150). Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets myndighetstolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa.

I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

I delar av Långängen-Elfviks naturreservat gäller koppeltvång året om. I hela Kappsta naturreservat ska hunden vara kopplad året om.

Hunden måste vara kopplad i beteshagar, motionsspår, ridspår, leder och mountainbikespår både i Sticklinge och Långängen-Elfviks naturreservat.

Hundförbud

Du får inte ta med hunden i de belysta motionsspåren vid Stockby motionsgård. Inte heller får hunden vara med på Lidingös offentliga badplatser under badsäsongen, 1 maj till 30 september.

Full kontroll även annan tid på året

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du helt säkert kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren, eller någon som företräder henne eller honom.

En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsakar ”skador eller avsevärda olägenheter”. Det gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet.


Lokala ordningsföreskrifter för hund

På Lidingö finns lokala föreskrifter som gäller hundar:

Mellan den 1 mars och den 30 september får hundar inte vistas på följande platser: Lidingö kyrkogård, Fågelöuddebadet, Käppalabadet, Sandviksbadet, Södergarnsbadet, strandbadet vid Kottlasjöns västra del samt badberget och badplatsen vid gamla vattenverket vid Kottlasjöns södra del.

Hundar ska hållas kopplade inom torg och parker samt inom inhägnade lekplatser och bollplaner. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela staden, dock inte inom avsedda områden för hundar. När en hund eller en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt som möjliggör kontakt med ägaren. För naturreservaten gäller, enligt särskilda föreskrifter, kopplingstvång. I delar av Långängen-Elfviks naturreservat och i hela Kappsta naturreservat ska hunden hållas kopplad året om.

Hunden måste vara kopplad i beteshagar, motionsspår, ridspår, leder och mountainbikespår både i Sticklinge och Långängen-Elfviks naturreservat.

Hundar får inte rastas på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar. Med stöd av dessa ordningsföreskrifter har staden rätt att införa vistelseförbud för hundar i vissa lekparker avsedda för barn i förskoleåldern.

Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom följande områden och nära anslutning därtill: Gator, vägar, gång- och cykelbanor, motionsspår, torg, parker och planteringar samt anlagda gräsmattor, lekplatser, idrottsplatser och bollplaner.

Ditt ansvar som kattägare

 • Som kattägare är du skyldig att titta till din katt minst två gånger om dagen. Katten ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett, antingen genom sällskap av en annan katt eller en människa.
 • Om din katt vistas på en balkong som är högre än fem meter över marken måste balkongen vara försedd med nät eller liknande som hindrar katten från att falla ner.
 • Katter som går lösa ute ska ha halsband med ägarens namn och telefonnummer. Det ska vara lätt att identifiera dig som ägare. Du bör även ID-märka din katt med en tatuering i örat eller ett chip i nacken så att den är lätt att identifiera om den skulle springa bort. Halsband kan ramla av. Det finns ingen lag som säger att katter inte får gå lösa.
 • Kattägare som inte avlar bör låta kastrera sina katter, då det minskar lukten från katternas urin om de markerar revir. Det minskar också risken för oönskade kattungar och vilda kullar.
 • Mata inte din eller andras katter utomhus. Ouppäten mat kan dra till sig skadedjur.
 • Tänk på att smitta kan spridas till barn om katter gräver ner sin avföring i en sandlåda. Tipsa din granne om att lägga en träram med hönsnät över sandlådan varje gång den inte används.

2020 tillkom det nya regler för kattägare

Djurägarens ansvar för att tillgodose kattens behov blir tydligare och kravet på att katterna inte förökar sig oplanerat blir tuffare.

De nya reglerna, som är brett förankrade och bygger på ny forskning, beskriver vilka behov katten har och vilka funktioner och mål som är viktiga för att djuren ska må bra. Djurhållarens ansvar blir tydligare och att det krävs kunskap för att hålla en katt.

De nya kompetenskraven

 • Djurhållaren ska ha kompetens och säkerställa att kattens grundläggande behov tillgodoses.
 • Allmänna råd om punktstädning för att öka kattens trygghet miljön om den hålls i kattstall.
 • Tuffare krav på luftkvalitet inomhus, särskilt gränsvärdet för ammoniak har kraftigt sänkts vilket ger kontrollanten ett kraftigt instrument att ingripa i vanvårdsfall.
 • Tydliga krav på att katter ska kunna hålla värme i koja eller andra liggplatser.
 • Bättre och mer omfattande reglering av kattens behov av avskildhet.
 • Bättre reglering av katter som hålls i par eller grupp, som är förankrat i vetenskap.
 • Tydligare regler för miljöberikning för katter, med förklarande allmänna råd.
 • Utökade krav på brandskydd i kattstallar.
 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av katter, att vara uppmärksam på avvikande beteenden, skötsel av päls, klor och tänder.
 • Katten erbjuds social kontakt normalt varje dag, individuella förutsättningar styr.
 • Katten ska få möjlighet att klättra, klösa/vässa sina klor varje dag.
 • Katten ska få utlopp för sitt behov av vila tillgång till en bekväm plats för vila.
 • Katten har tillgång till gömslen och upphöjd plats.
 • Katten ges möjlighet att tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende.
 • Katten ges mental stimulans.

Allmänt råd med exempel och tips finns på jordbruksverkets webbplats.

Om du själv tar hand om en lösspringande hund, kontakta polisen eller Svenska kennelklubben som har ägarregister över märkta hundar.

Om du hittar en övergiven katt, kontrollera om katten har halsband med adressuppgifter eller ett tatuerat nummer i örat. Hos Svenska kennelklubben kan man söka ägaren i ett id-register. Eller kontakta polisen för att höra om de har någon efterlysning på katten.

Till toppen av sidan