Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Självservice

Vatten och avloppstjänster som du kan utföra själv utan att ringa kundtjänst, för dig som har kommunalt vatten.

Mycket kan du ordna själv via Mina sidor, Lidingö stads självserviceportal, där du loggar in med ditt kund- och personnummer eller bank-id.

Autogiro

Med autogiro kan du betala dina fakturor automatiskt varje månad. Det är ett säkert och enkelt sätt att betala fakturor för vatten, avlopp och avfall.

Autogiro innebär att du gör ett medgivande att angivet belopp automatiskt får dras från ditt bankkonto på fakturans förfallodag. Anmäl dig till tjänsten via e-post eller telefon.

Vill du i stället ha e-faktura, gör du en anmälan via din internetbank.

E-faktura, kund Länk till annan webbplats.

Flytt och ägarbyten

När du flyttar till eller från ett småhus på Lidingö måste du anmäla det till staden. Vi debiterar vatten och avlopp samt sophämtning.

Har du vatten och avlopp är det viktigt att du läser av mätaren vid ägarbytet.

Registrera vattenmätarställning

På Mina sidor kan du registrera din nuvarande vattenmätarställning för din fastighet eller kontrollera nuvarande årsförbrukning av ditt vatten.

För att logga in behöver du ditt kundnummer, som bland annat finns på din faktura för vatten och avfall. Tänk på att ditt personnummer även måste vara registrerat hos oss för att du ska kunna logga in.

Vid registrering av personnummer samt andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Självavläsningskort

I november varje år skickar vi ett brev till dig som är VA-kund för att be dig läsa av och registrera mätarställningen. Det gör vi för att din faktura ska bli så korrekt som möjligt. I brevet finns också ett självavläsningskort som du kan posta. Det är IDATA som är mottagare av dina uppgifter och dessa förmedlas sedan vidare till oss i staden.

Vattenmätare

Vattenmätarbyte

Vattenmätaren ska enligt lag bytas och kontrolleras efter ett visst antal år. När det blir din mätares tur att bytas ut skickar vi ett brev till dig med datum och tid för när vi besöker dig och utför bytet.

Tänk på att det ska gå lätt att komma åt vattenmätaren

Minst 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren ska det vara fritt från alla föremål och platsen bör vara upplyst.

Vattenmätarplats - utrymmesbehov Pdf, 65.8 kB.

Har du frågor om mätarbytet kan du kontakta vår entreprenör Svevia som utför bytet av vattenmätaren. Du når dem snabbast via e-post.

E-post Svevia: matarbyten@svevia.se

Du kan även ringa Svevia VA på telefonnummer 08-731 46 76, säkrast på måndagar till torsdagar klockan 12.00-15.00.

Översvämning i källare

Drabbad av källaröversvämning? Vill du förebygga källaröversvämning? Störningar i vattenavledningssystemet eller ovanligt stora mängder nederbörd kan ha förödande resultat.

Vid källaröversvämning

Det här bör du tänka på vid översvämning:

 • Bryt all ström i lokalen. Kranvatten leder ström och kan i värsta fall ge upphov till en stöt.
 • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag, de kan i det akuta skedet skicka en länspump.
 • Om möjligt, flytta värdefulla och vattenkänsliga föremål.
 • Informera vår kundtjänst, tel 08-731 33 03 (vardagar klockan 08.30–16.00).
 • Om översvämningen har skett via avloppsnätet, tänk på att vattnet kan innehålla hälsoskadliga bakterier. Var noga med hygien om du kommer i kontakt med vattnet.

Förebygga källaröversvämning

Via fastighetens golvbrunnar och/eller övriga avloppsenheter

Denna typ av översvämning går först och främst att dela upp ytterligare: översvämning i regn och översvämning i torrväder.

Regnöversvämningar drabbar främst de fastigheter som har ett kombinerat avloppssystem, det vill säga ett avlopp som leder både spill-och dagvatten. Dagvattenledningar är dimensionerade efter att klara normal nederbörd och kan svämma över vid extrema regnmängder. Om en fastighet med kombinerat avlopp har bristande, eller helt saknar, säkerhetsanordningar som backventiler kan det i värsta fall sluta i en källaröversvämning.

För att skydda dig mot källaröversvämningar i kraftigt regn kan du:

 • Installera en backventil på avloppsledningen
 • Installera en manuell eller självstängande golvbrunn
 • Installera en pump för avloppsvatten från källarplanet
 • Underhålla redan befintliga säkerhetsanordningar

Om översvämningen sker i torrväder beror det på ett stopp i avloppet. Det finns många olika företeelser som kan orsaka stopp. Det kan vara att ledningen är skadad, att trädrötter har växt in i den, att föremål har fastnat eller att fettproppar har satt igen ledningen.

För att skydda dig mot källaröversvämningar vid torrväder kan du:

 • Spola avloppsservisen från bråte, skräp, avlagringar och liknande.
 • Ta bort träd i närheten av avloppsledning. Plantera inte heller nya träd i närhet av ledning.
 • Renovera och/eller lägg om dåliga servisledningar.
 • Spola ned rätt saker i avloppet.

Vad du får och inte får spola ned

Via källarvägg och/eller golv

Om vattnet tränger in via vägg eller golv beror det oftast på att fastighetens dräneringssystem inte leder bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Detta kan ske om grundvattenströmningen är ovanligt hög eller om dräneringssystemet inte fungerar som det ska. Ledningarna kan sättas igen av slam, sand, trädrötter eller järnutfällningar. Även dåligt fungerande stuprör eller mark som lutar in mot huset kan orsaka fukt i källare.

För att skydda dig mot detta kan du:

 • Lägga om dräneringsledningarna. De bör bytas ut efter 20-50 år.
 • Komplettera med ledning som samlar upp och leder bort grundvatten.
 • Åtgärda rotproblem.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunnar.
 • Se över fastighetens stuprör.
 • Undvik att marken lutar in mot huset.
 • Installera en pump för dräneringsvatten.

Läckande vatteninstallationer

En vatteninstallation i källaren, till exempel en vattenledning, tvättmaskin eller varmvattenberedare, kan av någon anledning börja läcka och orsaka en källaröversvämning. För att skydda dig mot detta kan du:

 • Byta ut äldre eller slitna vatteninstallationer.
 • Vrid av avstängningsventilerna vid vattenmätaren om du åker bort en längre tid. Kom ihåg att i god tid se till att de fungerar.
 • Installera separata avstängningsventiler på vatteninstallationer. Stäng ventilen när maskinen inte används.
Till toppen av sidan