Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Starta och driva verksamhet inom barn och utbildning

Vill du veta mer om att starta eller driva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller skola och fritidshem i Lidingö stad?

Färgglada blyertspennor i ett svart skrin

Ansök om att starta skola och fritidshem

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Godkännande och rätt till bidrag för att driva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras i skollagen 2 kapitlet 5-7§§ och 25 kapitlet 10§. Där framgår vilka kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att en verksamhet ska beviljas godkännande och rätt till bidrag, och när godkännandet kan återkallas. Utöver skollagen behöver blivande huvudman läsa följande handlingar innan ansökan:

På Skolverkets webbplats

 • Läroplan för förskolan eller fritidshemmet
 • Skolverkets allmänna råd för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg
 • Skolverkets juridiska vägledning i form av ”mer om… - PM”

skolverket.se Länk till annan webbplats.

Lidingö stads riktlinjer och information

 • Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag i fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
 • Beslut om bidragsbelopp för det aktuella året
 • Information om avgifter och fakturor
 • Riktlinjer för tillsyn
 • Systematiskt kvalitetsarbete – vägledning och struktur

Vid start av förskola eller pedagogisk omsorg

 • Riktlinjer för kö och placering i förskola och pedagogisk omsorg
 • Förtydligande av riktlinjer för kö- och placering i förskola och pedagogisk omsorg
 • Information om avsteg från öppenhetskravet för föräldrakooperativ och exempel på ansökan

Så här ansöker du

Den som vill driva och få rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska göra en skriftlig ansökan. När en komplett ansökan har kommit till lärande- och kulturförvaltningen är handläggningstiden cirka fyra månader. Krävs komplettering förlängs handläggningstiden. Ansökan kan göras av ett bolag, en förening, en stiftelse, ett registrerat trossamfund eller en enskild individ. Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag förutsätter att verksamheten pågår löpande.

Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, ansökningsblankett Pdf, 220.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:
Lidingö stad
Lärande- och kulturförvaltningen
181 82 Lidingö

För frågor vänligen kontakta kundcenter, tel: 08-731 30 20.

Vem beslutar om godkännande?

 • Utbildningsnämnden beslutar om godkännande och rätt till bidrag om den sökande har förutsättningar att följa styrdokumenten.
 • Huvudmannen ska även ha förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet, trygghet och stabilitet på lång sikt.
 • Verksamheten ska inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen, eller för den del av skolväsendet som anordnas av staden.

Besked

Huvudmannen får besked via brev en vecka efter utbildningsnämndens beslut. Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag kan inte överlåtas.

Tillsyn av hälsoskyddsverksamheter

Miljö- och hälsa utför regelbundet tillsyn på alla hälsoskyddsverksamheter. Här ser ni hur den planerade tillsynen kan se ut.

Information

Information

Miljö- och hälsa informerar alla verksamheter med om projektets fokusområde, datum för inspektion mm. Miljö- och hälsa kontaktar verksamheten på telefon några dagar innan inspektionen för att stämma av.

Inspektion

Inspektion

Besök hos verksamheten. Platskontroll samt kontroll av rutiner för det aktuella fokusområdet till exempel smitta, städning, kemikalier, buller, ventilation etc.

Inspektionsrapport

Inspektionsrapport

Återkoppling från inspektionen. Vilka eventuella brister som noterats och vad som behöver åtgärdas.

Återkoppling

Återkoppling

Verksamheten återkopplar till miljö- och hälsa att åtgärder är vidtagna. Om åtgärder inte vidtas kan verksamheten få ett beslut om att vidta åtgärder. Vid större brister kontrollerar miljö- och hälsa åtgärderna inom de närmsta månaderna. Vid mindre brister följs åtgärderna upp vid nästa inspektion.

Ärendet avslutas

Ärendet avslutas

När eventuella åtgärder vidtagits avslutas ärendet. Anmälningspliktiga verksamheter betalar en årlig avgift och ingen extra debitering kommer att ske. Om det dock tillkommit arbete utöver den ordinarie tillsynen till exempel om verksamheten har behövt få ett föreläggande så kommer extradebitering att ske för det.

Till toppen av sidan