Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bostadsnära skog

Bostadsnära skog är ett viktigt inslag i miljön på Lidingö. De gör att bostadsområdena skiljs naturligt från varandra, gör att ön känns större och det är i den bostadsnära skogen de flesta promenaderna äger rum.

Skogsdunge med radhus i bakgrunden.

Ungefär en fjärdedel av Lidingös skog är bostadsnära. Det är ett aktivt val att spara den och i stadsplaneringen är ambitionen att bevara naturliga inslag och lämna ridåer av skog runt om på ön. Den bidrar väsentligt till att behålla Lidingös karaktär som en skärgårdsö.

Naturlig skog med skärgårdskaraktär

Den bostadsnära skogen klär in våra områden i grönska och blir som buffertzoner mellan olika delar av ön. Den ska ha karaktären av naturlig skog med skärgårdskaraktär vilket innebär att det inte förs in några främmande trädslag. De träd som växer där är i första hand gran, tall, ek, asp, björk, al, alm och ask. Det ska ske en naturlig föryngring och skogarna ska innehålla träd i alla åldrar.

Trygga och framkomliga

Eftersom det är i de bostadsnära skogarna flest människor vistas så ställer det stora kvar på skötseln och många Lidingöbor är engagerade i hur de tas om hand. Skogarna ska vara säkra och framkomliga och samtidigt innehålla en stor artrikedom.

En by i skogen

Ett bra exempel där den bostadsnära skogen fyller en funktion är Rudboda där tanken är att området ska ligga som en by i skogen.

Synpunkter och felanmälan

Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan gör du det enklast via vårt formulär.
För att underlätta hanteringen av ditt ärende ber vi dig att beskriva det mycket tydligt, bifoga ett foto och markera platsen så exakt som möjligt i kartan.

Kontakt
Till toppen av sidan