Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lantbruk och betesmark

På Elfviks gård som är Lidingös enda gårdsarrende bedrivs ett aktivt jordbruk. Här finns bland annat hästar som är det viktigaste betesdjuret på ön.

Vyöver betande hästar och Elfviks gård

Foto: Erik Ehrlemark

Betesdjur

Betesdjuren är viktiga för att behålla kulturlandskapet, här finns gott om hästar som gör ett bra jobb, men även många får. På sommaren hyr staden in fem nötdjur av rasen highland cattle för att beta våtmarkerna vid Långängskärret och vid Gråviken. De är robusta och specialister på att beta strandängarna.

Djur gör insats

Under kraftledningarna på ön betar getter sly och på järnålderns gravfält gör får en fornvårdsinsats.

På Elfviks gård på norra ön finns bland annat hästar, getter, får, höns, linderödssvin och kaniner. Marken består av cirka 125 hektar beteshagar och odlad mark, här odlas hö och spannmål. Marken som tillhör gården ingår som en del i Långängen–Elfviks naturreservat.

Lantbruket och parken ner mot Hustegafjärden är alltid öppet för allmänheten. På Ekholmsnäs gård finns flera hästar.

Djurhållning kräver tillstånd

Det krävs tillstånd om du, inom planlagt område, vill ha nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Med sällskapsdjur menas hundar, katter, burfåglar och andra djur som hålls i bostaden. Du ansöker om tillstånd hos Lidingö stad.

E-tjänst: Tillstånd för djurhållning, ansökan Länk till annan webbplats.

Du behöver även uppfylla jordbruksverkets regler och Djurskyddslagen.

Från och med den 1 oktober 2021 ska du som ansvarar för en anläggning med djur och du som hanterar avelsmaterial även ha registrerat din verksamhet hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Djurskyddslagen, Karnov Opens webbplats Länk till annan webbplats.

Biodling

Om du vill starta biodling måste du tänka på att hålla tillräckligt avstånd till grannar och exempelvis skola och daghem. För att sätta upp bikupor på annans mark behövs tillstånd från markägaren. Uppställningsplatser för bisamhällen måste anmälas till Länsstyrelsen.

Biodling, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Förvildade bisamhällen bör avlägsnas för att förhindra att de sprider sjukdomar till andra tambin och till vilda bin. Innan ett bisamhälle hunnit etablera sig på någon olämplig plats så kan man låta en svärmfångare fånga in samhället. Sveriges Biodlares Riksförbund har en tjänst som heter Svärmtelefonen

Svärmtelefonen, Biodlarnas webbplats Länk till annan webbplats.

För frågor som rör utbildning, kontroll och bekämpning av bisjukdomar kan bitillsynsman Rasudin Becirbegovic kontaktas på telefon: 070-468 43 36.


Till toppen av sidan