Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Bil- och båtrengöring

Ibland måste bilen tvättas och havstulpanerna tas bort från båtskrovet. I dag finns miljöanpassade metoder som även fungerar bra. Du behöver inte längre använda rengöringsmedel och båtbottenfärger som innehåller starka kemikalier och tungmetaller.

Bil översköljd med rengöringsmedel i en biltvätt, miljö, hälsa, kemikalier

Biltvätt

Tvätta helst bilen i en miljöanpassad biltvättanläggning eller i andra hand i en gör-det-själv-anläggning. I dessa tas tvättvattnet med dess giftiga kemikalier, tungmetaller, oljor och asfaltrester om hand och renas. Om du i stället tvättar din bil på gatan, gården eller p-platsen går det förorenade tvättvattnet inte till Käppalaverket för rening utan det går orenat ut i vattendrag, sjöar och hav via gatubrunnar och dagvattensystemet.

Tvättar du trots allt själv, så använd fordonstvätt- och avfettningsmedel som är miljöanpassade.

Miljömärkta fordonstvättmedel, Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Miljömärkta avfettningsmedel, Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Båttvätt

Påväxt på båtbottnar kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsleförbrukning och avgasutsläpp ökar. Båtbottenfärger innebär utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten. Att en färg är godkänd betyder inte heller att den är giftfri. Problemet med båtbottenfärger är att de inte bara påverkar havstulpaner utan även övrigt liv i vattnet. Använd därför i första hand mekaniska metoder mot påväxten.

Välj mekaniska metoder som:

  • Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att om du målat med ytmjuk och/eller kemiskt verkande färg får du inte tvätta båtbottnen i borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten.
  • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
  • Andra metoder som båtlyft, flytande skrovduk, pontoner med flera.

Tips för en miljövänlig båtsäsong, Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

5 sätt att slippa bottenmåla, Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Havstulpankartan – visar spolplattor, borsttvättar och mätplattor, Båtmiljö webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Båtbottenfärger – om du måste måla, Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Inte tillåtet att tvätta på vinterförvaringsplatsen

Tvättas en båt som varit målad med båtbottenfärg så ska tvättvattnet tas om hand och renas. Det är inte längre tillåtet att tvätta sin bottenmålade båt på vinterförvaringsplatsen utan att ta omhand tvättvattnet.

Båt på egen tomt

Förvarar och underhåller du båten på egen tomt sprider du skadliga kemikalier till marken på din tomt vilket innebär risk för negativ påverkan på växter, djur och egenodlade grönsaker och bär.

Att tänka på om du förvarar båten på tomten, Miljösamverkan Stockholms län Pdf, 1 MB.

Alkylatbensin

Gamla tvåtaktssnurror har dålig förbränning. En tredjedel av bränslet går direkt ut i vattnet tillsammans med avgaserna. Har du en gammal tvåtaktsmotor bör du tanka den med alkylatbensin. Det är en av de renaste petroleumprodukterna som finns på marknaden i dag. När du använder den bidrar du till att minska utsläppen av de mest skadliga ämnena.

Du kan även använda alkylatbensin till gräsklippare, trimmers, snöslungor med mera.

Toatömningningstank i Södergarnsviken

Töm alltid tanken till vattentoan på hamnens mottagningsstation. Om båten har kemtoa kan du ta med tanken i land för tömning. Använder du nedbrytningsvätska bör den vara biologiskt nedbrytbar. Tanken kan då tömmas i det kommunala avloppet, exempelvis i en WC. Töm aldrig kemtoan direkt i sjön, i en kompost eller i ett torrdass. Det finns en mobil toatömningstank kallad Waterloo i Södergarnsviken.

Du kan även via appen "Hamnkartan" se vart närmaste toatömningsstation finns och vilka som fungerar. Du kan även själv anmäla om en toatömningsstation inte fungerar.

Tömningsstationer - Hamnkartan för fritidsbåtar, Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Bottenfärg eller inte?

Funderar du över att måla eller behandla båtens botten? Båtbotten­färger kan innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vatten­levande organismer. Här är några tips om du måste måla. Och några tips för dig som inte vill måla.

Beroende på var du har din båt i Sverige är det olika regler för vad som är tillåtet när det gäller båtbottenmålning. Här i Stockholms skärgård är problemen med påväxt av havstulpaner och alger inte lika stort som exempelvis på västkusten. Därför finns det fler möjligheter för dig att skydda båten från påväxt här.

För miljön är det bästa alternativet så klart att inte måla båtbotten alls. Här finns tips som underlättar för dig som väljer den vägen. Det näst bästa är att välja en färg som inte innehåller biocider, det vill säga bekämpningsmedel som finns i vissa båtbottenfärger och som dödar levande organismer. Om du skulle komma fram till att du behöver använda en båtbottenfärg som innehåller farliga och miljöstörande ämnen, har vi sammanställt några viktiga medskick.

Båtbottenfärger, Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Biocidfri färg / inte måla med båtbottenfärg alls

Du som väljer att använda din båt utan att använda färger med biocider hjälper till i arbetet med att förbättra Östersjöns miljö på både kort och lång sikt. Eftersom det innebär att du behöver använda en annan, miljövänlig, metod för att hålla havstulpaner och alger borta hjälper vi dig med tips och råd.

Via de här länkarna hittar du metoder för att hålla båtbottnen ren från påväxt utan att använda kemiska bekämpningsmedel:

6 tips för att slippa bottenmåla, Båtmiljös webbplats Länk till annan webbplats.

Ren båtbotten, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Innan du tar bort gamla lager färg

Innan du tar bort gamla lager båtbottenfärger från din båt kan du läsa på om vad du behöver tänka på och vilka skyddsåtgärder du behöver använda för att inte skada miljön eller människors hälsa.

7-stegsraket för att ta bort båtbottenfärgen säkert, Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

När du tar bort gamla lager färg, välj en metod som gör det lätt att direkt fånga upp och samla det farliga avfallet när du håller på. Om du har en plastbåt är det bra att ta bort den gamla båtbottenfärgen på hösten och sedan låta plastskrovet torka ut under vintern och först följande vår behandla båtbotten med biocidfri färg eller lägga på epoxi. Då fäster den nya behandlingen bättre.

Undvika havstulpaner på båtbottnen

Havstulpanerna förökar sig ungefär två gånger per säsong. Det är lättast att få bort havstulpanerna när de precis har satt sig fast på båten, men ännu inte har hunnit bilda hårda kalkskal.

Det finns flera sätt att hålla på koll när det är dags att rensa båten från havstulpaner:

Båtbottenfärg som innehåller miljöstörande ämnen

Om du bedömer att du behöver använda en båtbottenfärg som innehåller farliga ämnen för att slippa rensa och tvätta din båtbotten under säsong så är det viktigt att du känner till de regler och lagar som gäller.

Att välja färg med miljöstörande ämnen

  • Båtbottenfärger med biocider måste vara godkända av Kemikalieinspektionen.
  • Din hemmahamn kan ha striktare regler. Även om en båtbottenfärg är godkänd av Kemikalieinspektionen kan din hemmahamn ha egna striktare regler om vilka båtbottenfärger du får och inte får använda. Kolla därför med din båtklubb innan du köper båtbottenfärg eller andra kemikalier.
  • Ha koll på miljöbalken. Du som använder en färg med farliga ämnen förväntas följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (2:a kapitlet). Du ska självmant skaffa dig kunskap om riskerna med färgen och du ska vidta de skyddsåtgärder som behövs för att inte orsaka en föroreningsskada på mark eller vatten.
  • Läs på om färgen. Innan du använder en färg som innehåller farliga ämnen bör du läsa igenom produktens säkerhetsdatablad (safety sheet). De flesta säkerhetsdatablad kan laddas ned från nätet direkt från tillverkaren. Du kan också be om att få information om riskerna och innehållet i butiken där du köper din färg.

Tvätta båt som är målad med miljöfarlig färg

  • Tvätta i båtbottentvätt med spolplatta. Om du behöver rengöra båtens botten under säsong behöver du uppsöka en båtbottentvätt som har en spolplatta med rening av tvättvattnet.
  • Tvätta bara vid båtbottentvätt. Tvätta inte, eller rensa inte bort påväxt från din båt, på egen tomt eller vid din båtuppställningsplats eftersom det förorenar marken.
  • Skrapa inte i vattnet. Är din båt målad med farliga ämnen får du inte heller skrapa bort påväxt från din båt medan båten ligger i vattnet.
Till toppen av sidan