Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

God tillgänglighet hyllas med nyinstiftat pris

Genom ett tillgänglighetspris vill Lidingö stad uppmärksamma goda insatser som har gjort Lidingö mer tillgängligt för alla. De som har förbättrat livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning kan nomineras till priset.

Staden ansvarar för att personer med funktionsnedsättning som bor, vistas eller verkar i staden kan ta del av samhället på jämlika villkor. För att stärka arbetet med ökad tillgänglighet och delaktighet har staden, sedan tidigare, tagit fram ett funktionshinderspolitiskt program.

– Full delaktighet på lika villkor är en rättighets- och jämlikhetsfråga. Därför är det viktigt att alla jobbar för ökad delaktighet och tillgänglighet på Lidingö, säger Peter Lönnqvist, M, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Nu vill staden även hylla god tillgänglighet. Tillgänglighetspriset lyfter fram och belönar förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig stad där alla har lika möjligheter. Priset kan tilldelas företag, föreningar och organisationer samt grupper och enskilda personer som har gjort betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Lidingö.

– Med priset vill vi uppmärksamma det fina arbete som görs för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Vi hoppas också att priset kan stimulera andra att sätta än mer fokus på detta område, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Flera nomineringskategorier

De nominerade ska ha bidragit till förbättringar av tillgängligheten inom en eller flera av följande kategorier:

  • Fysisk tillgänglighet i inom- och/eller utomhusmiljöer
  • Information och kommunikation
  • Inkludering och motverkande av diskriminering.

Priset kan delas ut inom en eller flera av kategorierna.

Jury utser vinnaren

Juryn består av representanter i stadens kommunala tillgänglighetsråd. Det består av sex ledamöter och sex ersättare som representerar organisationer för funktionsnedsättning samt fem förtroendevalda politiker.

En arbetsgrupp under ledning av staden planerar genomförandet av tillgänglighetspriset och förbereder beslutsunderlag för juryn.

Vinnaren kommer att uppmärksammas och prisas med ett diplom, blommor och ett konstverk, skapat av personer inom stadens dagliga verksamhet.

Nomineringsperioden är öppen

Nomineringsperioden är nu öppen och stängs den 31 januari 2024. Alla kan nominera företag, föreningar, organisationer, grupper och enskilda personer under en nomineringsperiod.

Välkommen att nominera till tillgänglighetspriset!

Till toppen av sidan