Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Oro att barn far illa

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro.

Barnet plockar bladen av en orange blomma som hen håller i sina händer 

Det här kan du göra

  • Du kan göra en orosanmälan eller bara ringa och fråga oss om råd.
  • Du får vara anonym om du vill. Men tänk då på att inte säga ditt namn eller uppge ditt namn eller din e-post adress om du kontaktar oss via e-post.
  • Som privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling på din anmälan.
  • Vi har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Om du arbetar med barn är du skyldig att anmäla

Gör du en anmälan i tjänsten har du inte möjlighet att vara anonym, men du har rätt att få återkoppling på din anmälan.

Fråga om råd

Kontakta Lidingö stads kundcenter och be om att få bli kopplad till jouren för barn och unga.

Telefonnummer: 08-731 30 00

Vad händer vid en orosanmälan?

  • När vi fått in en orosanmälan ska vi utreda på om barnet eller barnets vårdnadshavare behöver stöd eller hjälp.
  • Socialsekreteraren bokar in ett första bedömningssamtal med vårdnadshavaren. Under utredningen kan vi till exempel prata med barnet, vårdnadshavarna eller andra som känner barnet.
  • Vi pratar aldrig med fler personer än vad som behövs. Kommer vi fram till att barnet och/eller barnets vårdnadshavare behöver vår hjälp tar vi reda på vilken typ av hjälp eller stöd som behövs. Det kan vara stödgrupper för barn och unga, kontaktfamilj, kontaktperson eller familjebehandling.
  • En utredning får ta max fyra månader.
  • Om anmälan handlar om misstanke om barnmisshandel eller sexuella övergrepp inom familjen bedömer socialtjänsten, i samråd med polisen, om och när det är lämpligt att kontakta föräldrarna.
Kontakt
Till toppen av sidan