Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vårdnad, boende och umgänge

Har du separerat och har svårigheter att samarbeta kring gemensamma barn? Det kan handla om var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Vi kan ge stöd och hjälp.

Samarbetssamtal

För att få hjälp att hitta lösningar i så kallade samarbetssamtal kan du som förälder kontakta omsorgs- och socialförvaltningen. Samarbetssamtalen är avgiftsfria.

Avtal om boende, vårdnad och umgänge

Separerade föräldrar som är överens om boende, vårdnad och umgänge kan få hjälp att skriva avtal om överenskommelsen. Det är viktigt att överenskommelsen är till barnets bästa och den ska därför godkännas av socialnämnden. Ett godkänt avtal är likvärdigt med en dom som vunnit laga kraft.

Informationssamtal

Föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn vid domstol ska i den kommun där barnet/barnen är folkbokförda få informationssamtal. Ansvaret för att hålla samtalen ligger på Lidingö stads socialnämnd.

Informationssamtalet hålls för att föräldrarna ska få relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge och bidra till att föräldrar ska försöka förmås att lösa saker i samförstånd. Föräldrarna kommer under samtalet också erbjudas samarbetssamtal och få information om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder.

Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt, men om det finns särskilda skäl och önskemål från förälder kan socialnämnden istället erbjuda föräldrarna att detta sker enskilt. Samtalet planeras och hålls för att det ska vara säkert och tryggt.

Ett informationssamtal ska hållas så snart som möjligt och senast inom fyra veckor från begäran av förälder. Efter samtalet får förälder ett dokument som intygar att de genomfört informationssamtal.

Kontakta Lidingö stads växel för att boka tid för informationssamtal.

Vårdnadstvister som blivit rättssak

Det ingår inte i kommunens uppdrag att ge stöd i konflikter som blivit en juridisk fråga.

Publikationer

Socialstyrelsen har givit ut flera publikationer som tar upp problematiken kring att skiljas, frågor om gemensam vårdnad, växelvis boende och annat.

Publikationer, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan