Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vårdnad, boende och umgänge

Har du separerat och har svårigheter att samarbeta kring era gemensamma barn? Det kan handla om var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Familjerätten kan ge stöd och hjälp.

Familjerätt

Familjerätten stöttar dig som är förälder i det gemensamma ansvaret för era barn och deras behov. Ni som föräldrar kan ansöka om att delta i frivilliga samarbetssamtal vid skilsmässa eller separation. Ni kan också få hjälp med att upprätta juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och/eller umgänge. All kontakt med familjerätten är kostnadsfri och de anställda arbetar under sekretess.

Vår familjerätt är till för dig som bor i Lidingö, Täby, Vaxholm och Danderyd. Du hittar den i Mörby centrum.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är frivilliga samtal med fokus på barnen.

Avtal om boende, vårdnad och umgänge

Separerade föräldrar som är överens om boende, vårdnad och umgänge kan få hjälp att skriva avtal om överenskommelsen. Det är viktigt att överenskommelsen är till barnets bästa och den ska därför godkännas av socialnämnden. Ett godkänt avtal är likvärdigt med en dom som vunnit laga kraft.

Informationssamtal

Föräldrar som överväger att inleda tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge ska först få informationssamtal. Samtalet ska ge er kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder. Samtalet utgår från barnets perspektiv och ska bidra till att ni som föräldrar ska försöka lösa saker i samförstånd.

Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt. Finns det särskilda skäl och önskemål från förälder kan de hållas enskilt. Samtalet planeras och hålls för att det ska vara säkert och tryggt.

Publikationer

Socialstyrelsen har givit ut flera publikationer som tar upp problematiken kring att skiljas, frågor om gemensam vårdnad, växelvis boende och annat.

Publikationer, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan