Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vårdnad, boende och umgänge

Har du separerat och har svårigheter att samarbeta kring gemensamma barn? Det kan handla om var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Vi kan ge stöd och hjälp.

Samarbetssamtal

För att få hjälp att hitta lösningar i så kallade samarbetssamtal kan du som förälder kontakta omsorgs- och socialförvaltningen. Samarbetssamtalen är avgiftsfria.

Avtal om boende, vårdnad och umgänge

Separerade föräldrar som är överens om boende, vårdnad och umgänge kan få hjälp att skriva avtal om överenskommelsen. Det är viktigt att överenskommelsen är till barnets bästa och den ska därför godkännas av socialnämnden. Ett godkänt avtal är likvärdigt med en dom som vunnit laga kraft.

Vårnadstvister som blivit rättssak

Det ingår inte i kommunens uppdrag att ge stöd i konflikter som blivit en juridisk fråga.

Publikationer

Socialstyrelsen har givit ut flera publikationer som tar upp problematiken kring att skiljas, frågor om gemensam vårdnad, växelvis boende och annat.

Publikationer, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan