Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bostadsanpassning – fastighetsägare

Du som är fastighetsägare måste ge ditt medgivande när någon ansöker om bidrag för att anpassa bostad i din fastighet, annars kan personen inte beviljas bidrag av staden. Anpassningen ska göra att man kan bo kvar i sitt hem och leva så självständigt som möjligt.

Ditt medgivande behövs

Du som fastighetsägare kan bli kontaktad antingen av den sökande eller av en handläggare. Du ombeds då skriva under ett medgivande där du

  • godkänner anpassningen
  • medger att du inte kommer ställa krav på att hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren eller eventuella nyttjanderättshavare ska betala för att återställa bostaden.

Ditt medgivande är en förutsättning för att vi ska kunna bevilja bidrag för en ansökt anpassning.

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att kunna bo i bostäder som är funktionella för dem. Diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser kan vara tillämpliga om en fastighetsägare vägrar att lämna sitt medgivande på annat än sakliga grunder.

På denna blankett kan du som fastighetsägare ge ditt medgivande för en anpassning som någon som bor i din fastighet vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag för.

Vad innebär bidraget?

Bidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och är ett komplement till bygglagstiftningen. I grunden gäller att du som fastighetsägare ska uppfylla de krav som finns i bygglagstiftningen. Det innebär att bidraget inte täcker kostnader för att åtgärda byggnadstekniska brister eller andra åtgärder som inte direkt är kopplade till den sökandes funktionsnedsättning.

Överta bidrag och anordning

Det är möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik. Du kan läsa mer på Boverkets webbplats eller höra av dig till oss om du vill ha mer information.

Överta bidrag, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återställningsbidrag

När du har skrivit på ett medgivande har du ingen rätt att kräva att den sökande senare återställer bostaden. Däremot kan en hyresvärd eller bostadsrättsförening ansöka om återställningsbidrag från kommunen. Din ansökan prövas och återställningsbidrag lämnas bland annat bara om den ursprungliga anpassningen är till nackdel för andra boende och inte längre används.

Återställningsbidrag, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Till toppen av sidan