Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bostadsanpassning – fastighetsägare

Som fastighetsägare kan du bli kontaktad av staden eller en boende som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget ges för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna bo bra och säkert, till exempel genom att ta bort trösklar, installera dörröppnare eller stödhandtag. För att få göra det behövs ditt medgivande.

Ditt medgivande behövs

För att Lidingö stad ska kunna bevilja bostadsanpassningsbidrag för en person som bor i hyresrätt eller bostadsrätt behöver vi ditt medgivande som fastighetsägare. Du kan bli kontaktad antingen av den sökande eller av en handläggare. Du ombeds då skriva under ett medgivande där du dels godkänner anpassningen, dels medger att du inte kommer ställa krav på att hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren ska betala för att återställa bostaden.

Ditt medgivande är en förutsättning för att vi ska bevilja bidraget och om du säger nej kommer vi att avslå ansökan från den boende. 

Hur ska medgivandet se ut?

Det finns ingen exakt regel för hur medgivandet ska se ut, men det ska tydligt framgå vad det omfattar. Du kan till exempel använda denna skrivning:

"Fastighetsägarens godkännande och underskrift

Härmed medges att sökta anpassningsåtgärder får vidtas av [ditt namn och personnummer]. Sökanden eller andra nyttjanderättshavare till bostaden kommer inte att krävas på ersättning för återställning av anpassningsåtgärderna."

Skriv under med namn och titel, samt uppge:

  • Ort och datum
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vad innebär bidraget?

Bidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och är ett komplement till bygglagstiftningen. I grunden gäller att du som fastighetsägare ska uppfylla de krav som finns i bygglagstiftningen. Det innebär att bidraget inte täcker kostnader för att åtgärda byggnadstekniska brister eller andra åtgärder som inte direkt är kopplade till den sökandes funktionsnedsättning.

Överta bidrag och anordning

Det är möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik. Du kan läsa mer på Boverkets webbplats eller höra av dig till oss om du vill ha mer information.

Överta bidrag, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återställningsbidrag

När du har skrivit på ett medgivande har du ingen rätt att kräva att den sökande senare återställer bostaden. Däremot kan en hyresvärd eller bostadsrättsförening ansöka om återställningsbidrag från kommunen, när den som behövde anpassningen inte längre bor kvar.

Återställningsbidrag, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Till toppen av sidan