Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bidrag för hiss, dörrautomatik och andra tekniskt avancerade produkter

Om får bostadsanpassningsbidrag för hiss, dörrautomatik eller någon annan tekniskt avancerad produkt har du själv ansvar för produktens underhåll. I vissa fall kan du söka nytt bidrag för reparationer.

Hiss

Ditt ansvar som ägare

Om du beviljas bidrag och får en hiss installerad kommer du att stå som ägare för hissen. Det innebär att du har vissa skyldigheter. Du måste se till att

 • hissen drivs, sköts och underhålls enligt hissfirmans anvisningar
 • hissen genomgår regelbunden, lagstadgad besiktning
 • personal från hemtjänst/personlig assistans är informerad om hur hissen fungerar
 • snö- och isröjning kring hissen fungerar om den är utomhus.

För att uppfylla kraven rekommenderar vi att du tecknar följande avtal:

 • Serviceavtal med en godkänd hissfirma. Firman ska vara godkänd av branschen och följa Boverkets föreskrifter. Du kan till exempel skriva serviceavtal med den firma som installerade hissen.
 • Besiktningsavtal med ett ackrediterat besiktningsföretag. Den som installerar hissen kan ofta rekommendera dig ett besiktningsföretag.

Möjlighet att låta fastighetsägaren ta över ansvaret

Om du bor i ett flerbostadshus är det möjligt för fastighetsägaren att ta över ansvaret för hissen. Det behöver ni i så fall komma överens om.

Information till fastighetsägare

Du kan söka bidrag för reparationer, service och besiktning

Så länge du har kvar ditt behov av hissen kan du ansöka om bidrag för reparationer och service. Bostadsanpassningsbidraget kan beviljas för vissa reparationer, årlig service och den lagstadgade besiktningen av hissen.

När du ansöker om bidrag för dessa saker kan du behöva lämna att intyg som visar att det är nödvändigt. Din handläggare berättar om det krävs ett intyg.

Du kan inte få bidrag för skador på hissen som beror på:

 • skadegörelse
 • åsknedslag eller strömavbrott
 • olyckor
 • felaktig hantering (till exempel att du inte skött service eller snöröjning)

Du kan inte heller söka bidrag för hissens service om du har låtit fastighetsägaren ta över ansvaret.

Tekniskt avancerad produkt

Tekniskt avancerade produkter är sådana produkter som kräver specialistkunskap för att installera och reparera. Det kan till exempel vara dörrautomatik, spolbidé, spisvakt och anpassningar av köksinredning.

Om produkterna går sönder är det ditt eget ansvar att få dem reparerade. För vissa reparationer kan du dock söka bidrag igen. Ett annat alternativ är att du kommer överens med fastighetsägaren om att den tar över ansvaret.

Om det blir fel eller går sönder

 • Se först om du kan lösa problemet själv, eller med hjälp av en granne, vän eller fastighetsskötare. Du behöver för det första kontrollera att elen för produkten är påslagen och fungerar. För dörrautomatik kan du behöva kontrollera batterierna i handsändaren som hör till. Behövs det nya batterier är det ditt ansvar att byta ut dem. Om det finns en strömbrytare vid dörren där automatiken sitter, kontrollera att den är påslagen.
 • Om du inte lyckas lösa felet själv: ta reda på om hur lång garanti företaget som installerat produkten har. Om garantitiden inte har gått ut ska du kontakta dem för att få hjälp.
 • Om det blir fel på produkten när garantin inte längre gäller kan du söka nytt bidrag från Lidingö stad för att göra reparationer, om du fortfarande behöver produkten.
 • Du beställer reparationen från företaget som installerade produkten och kommer överens med företaget när åtgärden ska utföras. Efter att du gjort beställningen kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för reparationen. Det gör du på samma sätt som du sökte bidrag för själva produkten.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta kan du inte få bidrag för:

 • Skador som beror på felaktig användning eller skadegörelse
 • Skador som beror på olyckor
 • Skador som beror på åsknedslag eller strömavbrott
 • Batteribyte eller att slå på strömmen
 • Självriskkostnad om du fått ut pengar från en försäkring

Du kan inte heller få bidrag för reparation av produkter om du har fått din bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).

Lämna över ansvaret till fastighetsägaren

Om du bor i ett flerbostadshus är det möjligt för fastighetsägaren att ta över ansvaret för produkter som installeras i husets allmänna utrymmen, tillexempel dörrautomatik. Det behöver ni i så fall komma överens om.

I de fall fastighetsägaren har tagit över ansvaret för produkterna blir det också dennes ansvar att reparera dem.

Till toppen av sidan