Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Detta ska finnas med i ansökan

Du ansöker om bidrag för bostadsanpassning hos Lidingö stad, via vår e-tjänst eller ansökningsblankett. Du kan ansöka på e-tjänsten med stöd av bank-id men i vissa fall även utan bank-id.

När du ansöker kan du behöva bifoga en del handlingar.

Intyg från medicinskt sakkunnig

Alla anpassningsåtgärder förutom trösklar och stödhandtag kräver ett mediciniskt intyg. Det mediciniska intyget ska utfärdas av en arbetsterapeut eller en annan medicinskt sakkunnig.

Du kan till exempel kontakta Rehab city Lidingö, telefonnummer 08-123 685 10. Om du har en annan ansvarig arbetsterapeut inom till exempel habiliteringen eller ASIH kan du kontakta dem.

Intyget ska beskriva din funktionsnedsättning och de problem den medför i bostaden men även vilka hjälpmedel du använder och om det finns något hjälpmedel som skulle kunna lösa dina svårigheter.

Om du vill använda e-tjänsten och har handlingar i pappersform kan du fota av dem med mobiltelefonen och därefter bifoga dem.

Medgivande från fastighetsägare, bostadsrättsförening och delägare

Om det är någon annan än du som äger bostaden behöver du deras skriftliga medgivande (tillstånd) för att göra anpassningar, annars kan bostadsanpassningsbidrag inte beviljas.

 • Bor du i ett småhus som du inte äger ensam behöver du ett medgivande för din anpassning från samtliga fastighetsägare eller fastighetsmedägare.
 • Bor du i en hyresrätt/hyr ett hus behöver du ett medgivande från fastighetsägaren.
 • Bor du i en bostadsrätt behöver du ett medgivande från bostadsföreningen som är din fastighetsägare.

Du kan själv hämta in medgivande för anpassningen. Din handläggare kan också hjälpa dig, om du vill det.

Generellt medgivande för enklare åtgärder

Vissa bostadsföreningar och hyresvärdar har i förväg gett sitt medgivande för följande enklare åtgärder:

 • anpassning av trösklar
 • montering av stödhandtag
 • installation av spisvakt
 • byte av blandare
 • fjärrkontroll till befintliga automatiska dörröppnare

Om du vill söka bidrag för någon av dessa åtgärder och undrar över om din hyresvärd eller bostadsförening gett ett generellt medgivande för åtgärden kan du ta kontakt med oss.

Offert eller kostnadsberäkning

Du har möjlighet att bifoga en offert som visar kostnaden för åtgärderna du söker bidrag för. Kommunen lämnar bidrag för en rimlig kostnad till anpassningsåtgärder. Krävs det en eller flera offerter för att fastställa en rimlig kostnad för anpassningsåtgärderna kan vi ofta hjälpa dig. Vid enklare åtgärder kan vi genom uppskattning ofta komma fram till en rimlig kostnad.

Ansökan om bidrag i efterhand

Söka bidrag i efterhand fungerar bäst vid enklare åtgärder, såsom trösklar, stödhandtag, spisvakt och vid andra mindre åtgärder.

Om du söker bidrag i efterhand behöver ansökan innehålla följande:

 • Något som visar hur bostaden såg ut innan (exempelvis fotografier).
 • Medicinskt intyg som visar att anpassningen var nödvändig då den gjordes.
 • Kvitton eller fakturor som visar vad anpassningen kostade.
 • Ditt bankkonto du vill ha bidraget insatt på, om du beviljas bidrag.

Ska du göra några mer omfattande ändringar i hemmet rekommenderar vi att du kontaktar oss först, eftersom det kan vara svårt att utreda i efterhand om du har rätt till bidrag.

Till toppen av sidan