Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Detta ska finnas med i ansökan

Du ansöker om bidrag för bostadsanpassning hos Lidingö stad, på en blankett eller med vår e-tjänst. Det är viktigt att du fyller i ansökan noga och har med alla dokument som behövs.

I ansökan ska du beskriva vilken funktionsnedsättning du har, vad ditt problem är och vilka anpassningar du ansöker om bidrag för.

Om det är trösklar eller stödhandtag som du söker bidrag för räcker det med den beskrivningen, annars behöver du också intyg från arbetsterapeut. Om det är någon annan än du som äger eller bor i lägenheten behöver du ha ett medgivande/intyg från dem också.

När ansökan gäller ett barn med två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökningsblanketten som sökande. Detta gäller oavsett om ni bor tillsammans eller inte.  

1. Intyg från medicinskt sakkunnig

Om du söker bidrag för något annat än trösklar eller stödhandtag måste du ha intyg från en arbetsterapeut eller en annan medicinskt sakkunnig. Du skaffar intyget genom att kontakta en arbetsterapeut som besöker dig i din bostad och bedömer din situation.

Du kan till exempel kontakta Rehab City Lidingö, telefonnummer 08-123 685 10. Om du har en annan ansvarig arbetsterapeut inom till exempel habiliteringen eller ASIH ska du kontakta dem.

Intyget ska beskriva

  • vilken funktionsnedsättning du har
  • vilka svårigheter du har i bostaden och vilka konsekvenser det får för dig i din vardag
  • vilka hjälpmedel du använder idag och om det finns något hjälpmedel som skulle lösa dina svårigheter.

Om du använder e-tjänsten kan du bifoga intyget digitalt. Om du bara har det på papper kan du fota det med mobiltelefonen och skicka bilden digitalt.

2. Offert eller underlag

Ansökan ska innehålla en offert eller annat underlag som visar vad anpassningsåtgärden kostar att göra (eller kvitto på vad den kostade, om du söker bidraget i efterhand). Detta kan du få från den installatör som utför åtgärden. Om du behöver hjälp med att ta fram ett sådant underlag kan du kontakta Lidingö stads kundcenter.

3. Medgivande från fastighetsägare, bostadsrättsförening och delägare

Om det är någon annan än du som äger eller bor i bostaden behöver du deras medgivande (tillstånd) för att göra anpassningar. Enligt hyreslagen och bostadsrättslagen kan du bli skadeståndsskyldig om du gör förändringar utan fastighetsägarens medgivande.

Om du bor du i en hyresrätt/hyr ett hus behöver du ett medgivande från fastighetsägaren, det vill säga din hyresvärd. Bor du i en bostadsrätt ska du kontakta föreningens styrelse.

Om någon förutom du står på hyreskontraktet eller är delägare i bostaden kallas de för nyttjanderättshavare. Du behöver också få deras medgivande.

Du kan själv kontakta personen eller personerna som ska ge medgivandet, eller så kan du be en handläggare i Lidingö stad om hjälp.

Hur ska medgivandet se ut?

Om du själv ber om medgivande kan du till exempel formulera det så här:

"Fastighetsägarens godkännande och underskrift
Härmed medges att sökta anpassningsåtgärder får vidtas av [ditt namn och personnummer]. Sökanden eller andra nyttjanderättshavare till bostaden kommer inte att krävas på ersättning för återställning av anpassningsåtgärderna."

Personen eller personerna ska skriva under med sitt namn och sin titel, och uppge:

  • Ort och datum
  • Telefonnummer
  • E-postadress

4. Mer dokumentation du söker bidraget i efterhand

Det enklaste är att man ansöker om bidraget i förväg, innan man göra några anpassningar. Du kan dock ansöka om bidrag för en anpassning som redan är gjord. Då måste du i din ansökan ha med följande:

  • något som visar hur bostaden såg ut innan (helst med medskickade fotografier)
  • intyg på att anpassningen var nödvändig, utifrån en bedömning som gjordes innan anpassningen utfördes.
  • kvitton eller fakturor som visar vad det kostade.

Att söka bidrag i efterhand funkar bäst för enklare åtgärder, som trösklar, stödhandtag, spisvakt, små höjdskillnader vid entrédörr och ledstång eller räcke.

Ska du göra några mer omfattande ändringar i hemmet rekommenderar vi att du kontaktar oss först, eftersom det kan vara svårt att utreda i efterhand om du hade rätt till bidrag.

Till toppen av sidan