Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budget 2024

Det blir en generell uppräkning med 0,95 procent till samtliga nämnder. Resultatet på 51,6 miljoner kronor överstiger det finansiella målet om 1 procents överskott med cirka 16 miljoner kronor. Skattesatsen för 2024 är satt till 17,84 kronor.

Stadens investeringsplan för 2024 hamnar på närmare 500 miljoner kronor. Det löpande investeringsbehovet uppgår till 183,5 miljoner kronor och består framför allt av underhållsinvesteringar inom tekniska nämnden och fastighetsnämnden. Större investeringsprojekt för perioden är främst färdigställandet av Lilla Lidingöbron och ny simhall men även ett antal projekt inom gata och park och vatten/avlopp, bland annat beroende av exploatering i Högsätra. En investeringsreserv ska stå till kommunstyrelsens förfogande. För 2024 uppgår den till 90 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ordförande Daniel Källenfors (M) kommenterar i filmen budgetförslaget för 2024.

Oppositionens budgetförslag via diariet

Oppositionspartiernas respektive budgetförslag finns via stadens diarium. De finns via Kommunfullmäktige/Kommunfullmäktige KF 2023-11-27/under dokumenten "Rapport". För att hitta dem söker man avancerat i diariet genom att skriva in budget.

Sök avancerat i diariet

Till toppen av sidan