Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Öppettider och rätt till omsorg, 6–13 år

Här hittar du öppettider och information om den omsorg du har rätt till för ditt barn som går i grundskolans fritidshem och fritidsklubbar.

Öppettider

Vardagar öppnar verksamheterna tidigast 06.30 och stänger senast 18.30, utifrån vårdnadshavares behov. Normaltiden är klockan 07.30–17.30.

Lördag, söndag, midsommarafton, julafton och nyårsafton har verksamheterna har stängt.

Vilken omsorg har jag rätt till?

Den tid du har rätt till beror på om du förvärvsarbetar, är aktivt arbetssökande, studerande eller föräldraledig med yngre syskon.

Förvärvsarbete

Du har rätt till den tid som krävs för att du ska kunna arbeta och ta dig till och från arbetet. Du kan även ha rätt till omsorg vid obekväm arbetstid.

Arbetssökande

Som aktivt arbetssökande har du rätt till åtta timmar per dag, klockan 8.00–16.00. Det gäller även om vårdnadshavare är varslad med arbetsbefrielse tills uppsägningen träder i kraft.

Studerande

Om du studerar har du rätt till den tid som du behöver för att kunna studera. Studierna måste vara berättigade till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Semester

Ditt barn har inte rätt till omsorg när du har semester eller är ledig, utom i de fall barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Föräldraledig med yngre syskon

Att vara föräldraledig med yngre syskon påverkar inte det äldre barnets tid i fritidsverksamheten.

Omsorg på obekväm arbetstid

Du kan ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid om din arbetstid är vardagar mellan klockan 18.30–06.30 eller under helgdagar. Omsorgen vänder sig till barn från ett år upp till vårterminen det år barnet fyller 13 år och erbjuds enbart om det finns särskilda skäl.

  • Vårdnadshavare kan ansöka om omsorg på obekväm arbetstid när ordinarie 40 timmars arbetstid är förlagd till kvällar, nätter eller helger.
  • Omsorgen inte kan lösas med hjälp av släkt, vänner eller andra personer i vårdnadshavares närhet.
  • Behovet av omsorg är regelbundet och minst tio timmar i månaden.
    Ensamstående och makar eller sambos, där båda arbetar på obekväma tider samtidigt, har rätt att ansöka om omsorg.

Omsorg erbjuds inte vid:

  • extra arbete
  • extra arbete i samband med studier
  • arbete i samband med föräldraledighet med annat barn.

Vad kostar omsorg på obekväm arbetstid?

Avgiften ingår i ordinarie avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet. Om barnet inte har någon sådan placering är avgiften för omsorgen på obekväm arbetstid samma som för en dagplacering. Lidingö stad beräknar avgiften med hjälp av maxtaxa.

Hur ansöker jag om omsorg på obekväm arbetstid?

Du ansöker via e-tjänsten "Omsorg på obekväm arbetstid - ansökan". Handläggningstiden är upp till två månader från att komplett ansökan kommit in.

Ansök om omsorg på obekväm arbetstid, e-tjänst på lidingo.se Länk till annan webbplats.

Avvikande öppettider

Öppettider under jul och nyår

Både kommunala och fristående verksamheter ska erbjuda verksamhet alla helgfria vardagar utom julafton och nyårsafton, det vill säga klockan 07.30–17.30. Det finns möjlighet att utöka tiden till klockan 06.30–18.30. Verksamheterna har rätt att samverka, det vill säga hjälpa varandra för att kunna erbjuda omsorg mellan jul och nyår. Det betyder att du kan få få lämna ditt barn i en annan verksamhet under några dagar. Du får information från din fritidsverksamhet om det blir aktuellt.

Öppettider under sommaren

Ett kommunalt fritidshem och en kommunal fritidsklubb har öppet under ett antal veckor i juli. De tar emot elever från övriga kommunala verksamheter som har stängt under samma period. I juni bestäms vilket fritidshem och vilken fritidsklubb som ska ha öppet. Du som har behov av omsorg under juli kommer att bli inbjuden till verksamheten och träffa de pedagoger som ska arbeta under sommaren.

När det gäller fristående verksamheter kontaktar du respektive verksamhet för att få veta hur de håller öppet under sommaren. Är du i behov av omsorg är verksamheten skyldig att erbjuda det.

Öppettider på klämdagar

En klämdag är en eller flera dagar som infaller mellan två röda dagar, helgdagar. Verksamheterna har rätt att ha stängt dessa dagar, men är du i behov av omsorg ska du erbjudas det. Verksamheterna har rätt att samverka, det vill säga hjälpa varandra, för att lösa omsorgen. Det betyder att du kan få få lämna ditt barn i en annan fritidsverksamhet under några dagar. Om detta blir aktuellt får du information från din verksamhet.

Planerings- och utvecklingsdagar

Tre dagar varje termin har både kommunala och fristående verksamheter stängt för planerings- och utvecklingsdagar. Om du har behov av omsorg ska verksamheten tillgodose det. Det kan de göra genom att samverka, det vill säga hjälpa varandra för att erbjuda omsorg. Det betyder att du kan få få lämna ditt barn i en annan verksamhet under några dagar.

I början av varje termin får du veta vilka dagar som är planerings- och utvecklingsdagar i den verksamhet ditt barn går.

Till toppen av sidan