Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stompunkter och stomnät

Lidingö stad har ett så kallat geodetiskt stomnät, som består av stompunkter. Stompunkterna fungerar som underlag för all kartframställning, fastighetsbildning, lägesdokumentation och inmätning. Du kan själv hitta befintliga stompunkter i stadens webbkarta.

Illustration av ritningar och bygghjälm 

Du som behöver stompunkter för att utföra mätningsarbete kan själv ta fram befintliga stompunkter i vår webbkarta. Vi erbjuder följande stompunkter:

  • polygonpunkter i plan
  • polygonpunkter i plan med höjd
  • fixar, stompunkter som enbart redovisar höjd
  • triangelpunkter
  • stödpunkter

För att kunna säkerställa kvaliteten i punkten redovisar vi endast bergspunkter. Många av dem har avvägda höjder som med fördel kan användas för kontroll. Höjdsystemet som används är RH2000.

Gör så här:

  1. Öppna kartan med stompunkter synliga, webbkartan Länk till annan webbplats.
  2. För att se Lidingös stomnät, zooma in till önskat område.
  3. Klicka på en stompunkt i kartan, så får du upp en ruta med mer info.

Kartan fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Begränsningar i Lidingös stomnät och webbkartan

Lidingö stad har valt att släcka ner delar av det geodetiska stomnätet, och sluta använda en del av stompunkterna. Det beror på att stomnätet inte ajourförts och kontrollräknats under de senaste tjugo åren. Stompunkter som ligger i gatumiljö och i övrig mark kan påverkas av markrörelser och behöver därför kontrolleras för att säkerställa koordinatkvaliteten. Eftersom detta inte har skett har vi valt att enbart behålla punkter som ligger i berg.

Det finns alltså fortfarande kvar en del markeringar i gata och övrig mark som inte redovisas i webbkartan på grund av osäker koordinatkvalitet.

Mätmetodik

Lidingö stad använder sedan flera år GNSS NRTK för att lägga bakobjekt som sedan används för att etablera en fri station med totalstation. Metoden går ut på att göra inmätning av tre punkter med GNSS NRTK under 180 sekunder, med stödben. Vid behov av lokal inpassning läggs en stompunkt (rb) till som fjärde bakobjekt.

  • Redovisad osäkerhet i plan 95 % GNSS 12 mm.
  • Redovisad osäkerhet i höjd 95 % GNSS 22 mm.
Kontakt
Till toppen av sidan