Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lokalt omhändertagande av dagvatten

LOD står för Lokalt omhändertagande av dagvatten. LOD innebär att man tar hand om dagvattnet, regn- eller smältvatten, på plats, det vill säga lokalt.

Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som tillfälligt rinner över olika ytor såsom asfalt, grus och tak.

När man tar hand om dagvattnet lokalt kan det exempelvis användas för bevattning i trädgården. Man kan även låta dagvattnet rinna ner och filtreras i marken, fördröja det i damm eller leda det på ytan till genomsläpplig mark längre bort.

Varför ta hand om dagvattnet lokalt?

Det finns många skäl att ta hand om dagvattnet på plats - här är några:

Naturresurser och hushållning

  • Låt marken och växterna ta hand om vattnet! Det är bättre hushållning att använda regnvatten än dricksvatten för bevattning.
  • LOD bidrar till en bättre grundvattenbalans. Sänkning av grundvattennivån kan innebära sättningar i byggnader och markanläggningar.
  • LOD medverkar till att minska flödesvariationerna i stadens ledningar. Risken för översvämningar i källare och lågt belägna markområden minskar.
  • Synligt vatten kan göra tomten och närmiljön mer spännande och ge rikare växt- och djurmiljöer.

Miljö

  • LOD innebär att vattnet renas och att vi på så sätt minskar föroreningen av Östersjön.
  • Risken för bräddning, det vill säga att avloppsystemet blir tillfälligt överbelastat så att avloppsvatten oavsiktligt och orenat rinner direkt ut i närmaste vattendrag, minskar. Bräddning kan ske till exempel vid störtregn.

Ekonomi

  • Billigare lösningar vid anläggandet och lägre vattenförbrukning.
  • Minskade risk för kostsamma översvämningar.
  • Om du som fastighetsägare tar hand om det egna dränerings- och dagvattnet inom fastigheten får du en reduktion på fastighets- avgiften med 25%. Gäller villafastighet.
Till toppen av sidan