Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Egen brunn

Tar du dricksvatten ur egen brunn bör du kontrollera ditt vatten då och då. Att kontrollera sitt vatten är viktigt, särskilt för familjer med små barn.

Livsmedelsverket, som är tillsynsmyndigheten för dricksvatten i Sverige,  rekommenderar att du gör en mikrobiologisk och en kemikalisk undersökning av dricksvattenkvaliteten vart tredje år om du har en egen brunn. Vatten från borrade brunnar bör också analyseras för radon. Det kan även vara viktigt att undersöka metallhalter, till exempel uran och arsenik.

Efter åtgärder

Om du har åtgärdat din brunn, exempelvis tätat eller installerat filter, är det viktigt att du gör en ny analys av vattnet efter några månader.

Eget ansvar

Som fastighetsägare har du själv ansvar för de installationer och ledningar som finns efter förbindelsepunkten, oftast i tomtgränsen. Staden tar regelbundet prover på det kommunala ledningsnätet. Har du funderingar kring det kommunala dricksvattnet kan du kontakta oss på telefon 08-731 30 00.

Laboratorier

Kontakta respektive laboratorium för priser och hur du ska gå tillväga vid provtagning.  Förslag på laboratorier:

Till toppen av sidan