Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Lidingös kulturarv

Lidingö har ett fantastiskt kulturarv. Om du ser dig omkring finner du överallt spår av vår historia. Lär dig om Lidingö genom att besöka våra kulturhistoriska platser.

Bild på skyltar om Lidingö kulturarv

Vi har delat upp Lidingö i fyra delar för att enklare hitta till våra kulturarv. Område A är nordvästra delen av ön med Centrum, Näset, Grönsta och Bo. Område B är nordöstra delen och täcker Elfvikslandet från Rudboda ända till Elfviks gård. Område C är sydvästra och beskriver Hersby, Baggeby och Gångsätra. Område D är sydöstra ön och där vi täcker in bland annat Mölna, Brevik och Ekholmsnäs.

Tillsammans med Lidingö Hembygdsförening har Lidingö stad tagit fram 66 skyltar om Lidingös kulturarv. Skyltarna är vinröda och har en enhetlig utformning för att det ska synas att det är just en kulturarvsskylt du läser på.

Alla bilder som finns på skyltarna och på webben kommer från Lidingö Hembygdsförenings bildarkiv eller Lidingö stadsarkiv om inte annat anges.

Ritad karta över de fyra områdena markerade

Lär dig mer

Vill du lära dig mer om vårt kulturarv kan du vända dig till Lidingö Hembygdsförening som har stor samlad kunskap. På stadsbiblioteket finns Lidingörummet med lidingölitteratur, allt som har publicerats i tryck med lidingöanknytning finns att hitta där.

I vårt stadsarkiv kan du söka kulturhistorisk information och bilder från svunna tider och på Miljö- och stadsbyggnadskontoret finns våra antikvarier som arbetar med Lidingös värdefulla stadsbebyggelse, skärgårdsnatur och jordbrukslandskap.

Till toppen av sidan