Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Jobba på lärande- och kulturförvaltningen

Vi har en unik bredd av verksamheter där vi möter Lidingöbor över hela dygnet. Vi arbetar för en levande idrotts-, kultur och friluftskommun där skolans formella lärande integreras med fritidens informella lärande. Vi ansvarar för både skola, fritidsverksamhet, bibliotek, Musikskola, Sagateatern och föreningsliv.

Specialpedagogiska verktyg i grundskolan.

På Lidingö sätter vi barnen och deras utveckling främst.

Varje dag ser vi till att 1 700 förskole­barn i våra kommunala förskolor och 4 700 elever i de elva grundskolorna och på Hersby gymnasium får de utmaningar och det stöd de behöver för att växa till kloka individer.

Med hjälp av digitala verktyg, nya smarta arbetssätt och vår fantastiska personal ska vi leda utvecklingen till att vara ­Sveriges bästa förskola och skola. Där du som förskollärare, lärare och pedagog får ägna dig åt just det du är bäst på, och hjälpa våra barn och unga att förverkliga sina drömmar.

Förskola/ öppen förskola

Lidingö stad har 20 kommunala förskolor samt en kommunal öppen förskola. Vår vision är att vara ”Det självklara valet för Lidingös barn och vårdnadshavare”.

Lärmiljöerna i stadens kommunala förskolor främjar barnens kreativitet och utveckling. De är tillgängliga, tillåtande, tydliga och tilltalande. Lärmiljön och hur den utformas är för oss en medveten del av utbildningen och undervisningen.

Grundskola

På Lidingö finns elva kommunala grundskolor. I våra kommunala grundskolor går drygt 4 700 elever.

Vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder grundskolor som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.

Gymnasium

På Lidingö har vi en kommunal gymnasieskola (Hersby). Vi som jobbar här är engagerade och stolta över att vara med och bidra till att Hersby gymnasium är en av Sveriges främsta gymnasieskolor vad gäller studieresultat, trivsel och trygghet. Vi erbjuder fyra nationella program och introduktionsprogram.

  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap eller särskild variant musik.
  • Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi eller juridik.
  • Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.
  • Introduktionsprogram med inriktning språkintroduktion eller individuellt alternativ.

Kultur, fritid och idrott

Vi som jobbar på Kultur, fritid och idrott gör ett viktigt arbete för att tillgängliggöra kultur och idrott för Lidingös alla medborgare, gammal som ung. Inom verksamhetsområdet ingår bland annat kultur, idrott, musik och bibliotek.

Kulturavdelningen

På kulturavdelningen arrangerar vi och ger stöd åt olika kulturaktiviteter. I arbetet ingår även aktualisering, vård och visning av stadens konstsamling.

Vi utvecklar även möjligheterna till kreativt skapande för barn och unga. Avdelningen ska på olika sätt ge stöd åt idéer från unga som kan leda till fler kulturella och sociala aktiviteter och mötesplatser för öns ungdomar.

Lidingö stad har bland annat Sagateatern som är en fullt utrustad teater med scen, dramarum, ljus, ljud, kostym- och rekvisitaförråd. Här bedrivs teaterverksamhet eftermiddagar, kvällar och helger, för barn och ungdomar i åldrarna 10-20+ samt unga och vuxna med särskilda behov.

Lidingö musikskola

Vi erbjuder barn och unga möjlighet att utveckla sina kreativa och konstnärliga sidor under ledning av professionella musikpedagoger. Målsättningen är att förmedla musikaliska kunskaper och färdigheter, så att skapandet och upplevelsen av musik blir en meningsfull och stimulerande del av livet.

Lidingö stadsbibliotek

Vi har i uppdrag att erbjuda ett brett utbud av böcker och andra media för information, kunskap, bildning och fördjupad upplevelse.

Biblioteket anordnar dessutom program, kulturlördagar och andra kulturaktiviteter för barn, unga och vuxna.

Ungdomsavdelningen

Inom avdelningen finns sju fritidsgårdar. Fem av fritidsgårdarna bedriver ungdoms- och eftermiddagsverksamhet samt integrerad verksamhet för funktionsnedsatta. Gårdarna har olika inriktningar, till exempel multimedia, musik, kultur och hälsa. Huvudfokus ligger på möten och aktiviteter som främjar ungas personliga och gemensamma utveckling. Fritidsledarna har också kontakt med ungdomarna genom nätvandring.

Ofta samarrangeras kultur- och ungdomsfester, musikkonserter, vårbaler, föreställningar, läger, idrottsarrangemang med mera. Ett flertal projekt genomförs med stöd av EU-medel, bland annat genom besök i andra länder.

Idrott

Vårt mål är att Lidingö har en god folkhälsa där så många som möjligt rör på sig och skapar sociala kontakter. I Lidingö stad jobbar vi för att underlätta för föreningar och företagare att mötas och skapa nätverk, vi ger även Ideella föreningar möjlighet att söka olika typer av bidrag hos oss.

:
Kontakt
Till toppen av sidan