Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Jobba inom teknik, avfall, trafik och natur

Hos oss arbetar cirka 40 personer med bland annat förvaltning och utveckling av kommunala vägar, parker och naturområden. Vi ansvarar även för att utveckla trafik- och stadsmiljön för att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv offentlig miljö. Utöver detta ser vi även till att samhällsviktiga funktioner fungerar, såsom avfallshantering samt drift av vatten- och avloppssystem.

Cyklist på Lidingöbron.

Vad händer hos oss?

Vi arbetar med utveckling av nya och slutförda infrastruktursatsningar och genomför åtgärder som leder till ökad trafiksäkerhet och ett hållbart resande.

Vi arbetar för att våra skogs- och parkmiljöer ska vara tilltalande och inbjudande till social samvaro, utevistelse, rörelse och lek. Ett av våra stora projekt de senaste åren har varit byggnation av Lilla Lidingöbron och nu har vi även startat byggnation av ny simhall i Dalénum.

:
Kontakt
Till toppen av sidan