Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Jobba inom omsorg och stöd

På Lidingö vill vi att alla som behöver extra stöd i vardagen ska få den hjälp de behöver. Vi utgår från varje enskild person och fokuserar på styrkor och möjligheter.

En glad medarbetare och en äldre man i Lidingö stad

Äldreomsorg

Lidingö stads äldreomsorg i egen regi har flera verksamheter: ett biståndsbedömt trygghetsboende, hemtjänst, dagverksamhet och två vård- och omsorgsboenden.

Vi är en Silviahemscertifierad äldreomsorg. Det innebär att alla medarbetare som jobbar hos oss får utbildning i bemötande av personer med kognitiva sjukdomar.

Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och vi uppmuntrar alla som vill växa i sin yrkesroll.

Därför ska du jobba hos oss

Alla arbetsplatser har moderna och fräscha lokaler där du har tillgång till vilorum och matsal.

Inom både hemtjänsten och på våra vård- och omsorgsboenden har vi metodrum där våra medarbetare får praktisk träning av färdigheter och olika arbetsuppgifter.

Vår hemtjänst har ett större urval av färdmedel som till exempel rawbikes och bilar. Vi försöker alltid att ligga i framkant och utveckla vår fordonspark. Alla medarbetare inom hemtjänsten har egen arbetstelefon och den digitala utvecklingen ligger i framkant där telefonen är arbetsverktyget.

Högsätra vård- och omsorgsboende och Siggebogården är båda akademiserade vård- och omsorgsboenden. Det innebär att vård, omsorg, utbildning och utveckling sker i samarbete med Marie Cederschiölds högskola. Vi arbetar aktivt med att skapa en positiv lärandekultur där vi fortlöpande utvecklar våra arbetssätt och pedagogiska metoder.

Vi strävar alltid efter att utveckla våra verksamheter. Under 2023 och 2024 har vi exempelvis ett samarbete med företaget Atea. Detta för att ta fram lättlästa rutindokument med hjälp av en chatbot. Vi har även fokus på språkutveckling och språktester för att etablera framtida hållbara arbetssätt.

Funktionsnedsättning

Vi ansvarar för utförande av insatser inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatri. Målgruppen är barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism, autismliknande tillstånd och vuxna med långvarig psykisk ohälsa.

Vi erbjuder grupp- och servicebostäder, korttidsvistelse och daglig verksamhet enligt LSS samt särskilda boenden, boendestöd och sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen).

Till verksamheten hör även hälsomottagningen och transportservice. Hälsomottagningen ger hälso- och sjukvårdsinsatser till personer på särskilt boende och dagverksamhet LSS och socialpsykiatri. Transportservice ansvarar för transport mellan hemmet och daglig verksamhet.

Därför ska du jobba hos oss

Vi utgår från kundernas behov och önskemål, i allt vi gör. Vi har stort fokus på kvalitetsutveckling för att skapa det bästa både för våra kunder och medarbetare. Som stöd i arbetet har verksamheterna stöd av stödpedagoger i pedagogiska metoder och arbetssätt samt införande av digitala verktyg.

Hos oss får du möjlighet att använda dina pedagogiska färdigheter och bidra med din kunskap. Du får också möjlighet att utvecklas i din profession genom vår satsning på kompetensutveckling. Bland annat genom yrkesresan, forum carpe och våra egna utbildningar.

Inom området finns kvalitetsutvecklare och verksamhetsutvecklare.

Det finns, inom staden, en lång samlad erfarenhet och en helhet som skapar förutsättningar för goda relationer och samarbeten som skapar nytta för kunden då vi har alla LSS- och SoL-verksamheter inom samma organisation.

Eftersom vi har flera olika verksamheter, som boende, daglig verksamhet, socialpsykiatri och korttids, finns det möjlighet att prova på arbete inom olika områden, för de medarbetare som vill det.

Vi är med i "Yrkesresan Funktionshinder för utförare". Det är en nationell satsning på kompetensutveckling i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Yrkesresan innebär en fortlöpande kompetensutveckling över tid på arbetsplatsen. Detta via en lärplattform. Utgångspunkten för innehållet i yrkesresan är:

  • samhälle
  • lagar och regelverk
  • kunskap om funktionsnedsättningar
  • omgivningens påverkan på individen
  • delaktighet och egenmakt
  • kommunikation och kommunikationsstöd.

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för brukare och för personalen. Detta stöd införs inom LSS boende och daglig verksamhet.

Inom hela verksamhetsområdet pågår en satsning med att säkerställa kundens rätt till en anpassad kommunikation utifrån sina behov. Vi utvecklar arbetssätt för att undvika tvångs- och begränsningsåtgärder. Vi genomför även en satsning på FINGER-modellen.

Vi omvärldsbevakar området och arbetar i nätverk med andra kommuner och aktörer i olika frågor. Vid ett flertal tillfällen har vi delat med oss av vårt utvecklingsarbete, bland annat hur vi arbetar för att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder.

:
Kontakt
Till toppen av sidan