Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Det här erbjuder vi som arbetsgivare

I Lidingö stad får vi som individer ta för oss. Vi blir lyssnade på och får utrymme att utvecklas. Våra chefer ger oss ansvar och finns där med inspiration, tydlighet och delaktighet.

Två glada medarbetare Lidingö stad

I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2 500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå. En hälsosam arbetsplats ger välmående och engagerade medarbetare som kan ge medborgarna den allra bästa servicen.

Vår värdegrund

Lidingö stads värdegrund handlar om våra gemensamma grundläggande värderingar, vår
kultur, vårt förhållningssätt och hur staden styrs. Detta leder oss dagligen i våra beslut och hur vi bemöter varandra och andra.

Våra värdeord engagerad, professionell och initiativrik ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera. Ett aktivt medarbetarskap och ett utvecklande ledarskap kompletterar helheten. Vårt arbete vilar på en demokratisk grund och styrs av att alla människor är lika värda och har rätt till ett gott bemötande. 

Varje medarbetare i Lidingö stad har en viktig uppgift och ansvar för sin del av helheten.
Men det är tillsammans som vi kan göra skillnad – på riktigt.

Till toppen av sidan