Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Klart för utbyggnad av Högsätra


  Den nya detaljplanen för Högsätra Kärnan, som antogs i kommunfullmäktige den 25 mars, vann laga kraft den 25 april. Förberedelser för att bygga ut området kan starta.

 • Schoolsoft – ny app för vårdnadshavare


  Schoolsoft har lanserat en ny app för vårdnadshavare som vi rekommenderar att du installerar så snart du kan.

 • Lidingö i topp i servicemätning


  Årligen genomförs en mätning av hur landets kommuner sköter sin myndighetsutövning mot det lokala näringslivet. I den sammantagna bedömningen för år 2023 hamnar Lidingö i topp.

 • Ny näringslivspolicy beslutad i fullmäktige


  Nu har kommunfullmäktige beslutat om en ny näringslivspolicy. Lidingö stad ska verka för ett gott företagsklimat. Näringslivspolicyn är ett verktyg för att förverkliga mål och genomföra fattade beslut.

 • Se filmen om Gamla Lidingöbron


  Filmen speglar Lidingöbroarna genom tiderna, från den första flottbron fram till bygget av nya Lilla Lidingöbron och den betydelse som varje bro har haft för Lidingös utveckling.

 • Modellen Backa barnet skapar intresse


  Backa barnet är en arbetsmodell för tidigt samordnade insatser som Lidingö stad, tillsammans med verksamheter inom Region Stockholm och Polisen, nu inför på Lidingö. Effektiv samverkan och tidiga förebyggande insatser hjälper att bättre fånga upp barn och unga då problem uppstår.

 • Eldning av trädgårdsavfall: Det här gäller på Lidingö


  Sedan den 1 januari 2024 gäller nya EU-regler om att trädgårdsavfall i första hand ska materialåtervinnas. Naturvårdsverkets tolkning är att det i praktiken inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall på tomten. Det ska i stället komposteras eller lämnas på kommunens återvinningscentraler.

 • Översiktsplanen och Lidingös framtid: Tyck till


  Ett förslag till ny översiktsplan för Lidingö, med siktet inställt på 2050, har tagits fram. Mellan den 15 april och 10 juni är förslaget ute på samråd, med ett samrådsmöte i stadshuset den 13 maj. Välkommen med dina synpunkter!

 • Lidingö möter våren med vänorten Slavuta


  Nu har vänortsbanden knutits närmare mellan Lidingö och ukrainska Slavuta. Det skedde i ett vårligt Sarajevo vid en konferens anordnad av Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD.

 • Årsredovisningen: Väl rustade inför svårare tider


  Årsredovisningen för 2023 har presenterats för kommunstyrelsen. Resultatet för Lidingö stad blev plus 213,9 miljoner kronor. Det berodde till viss del på mindre efterfrågan på tjänster och högre intäkter än väntat. Lidingö stad står väl rustad inför ännu svårare tider.

 • Kreativ verkstad ska motverka psykisk ohälsa


  Vill du bara vara, skapa, fika eller umgås med andra? Hos Träfflokalen Freja har en ny verksamhet flyttat in, välkommen till Kreativet!

 • Välbesökt frukostmöte om svårigheter att rekrytera


  Den 15 februari kom ett 80-tal personer till en arbetsmarknads- och näringslivsfrukost med bristen på kompetensförsörjning och svårigheter att rekrytera i fokus.

 • Tre frågor till rektor för vuxenutbildningen


  Hej Ola Gustafsson, vad är på gång för er 2024?

 • Detaljplanen för Stockby har vunnit laga kraft


  När den nya detaljplanen nu vunnit laga kraft kan Stockby verksamhetsområde utökas för att möta behovet av industrimark på Lidingö.
Till toppen av sidan