Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Bostadsklagomål till Lidingö stad

Alla har rätt till en bra bostadsmiljö. Fastighetsägare har ett stort ansvar för hyresgästernas hälsa och har exempelvis skyldighet att mäta radonhalten och genomföra ventilationsmätningar kontinuerligt. Om det uppstår problem och störningar som fastighetsägaren inte tar sitt ansvar för kan du vända dig till Lidingö stad för att få hjälp.

Innan du gör ett klagomål

Innan du kontaktar staden för klagomål ska du ha kontaktat den som är ansvarig för problemet. Det är fastighetsägaren som ska utreda och åtgärda störningar i form av felaktig temperatur, fukt- och mögelskador eller buller från fastigheten. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

Om det är någon granne eller ett byggarbete i området som stör dig så bör du också kontakta den som stör och meddela problemet, så att de får en chans att åtgärda det.

Tänk på att din anmälan blir en offentlig handling som tidningar, privatpersoner med flera kan ta del av.

Om du inte får hjälp

Om problemet kvarstår trots kontakt med fastighetsägaren eller den som stör, kan du höra av dig till oss på Lidingös miljö- och stadsbyggnadskontor. Du kan ringa eller mejla för att få råd och stöd. Du kan också skicka in klagomål via vår e-tjänst eller blanketten Anmälan av klagomål i bostad.

Anmäl klagomål inomhusmiljö, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vad vi kan hjälpa dig med

För att miljö- och stadsbyggnadskontoret ska handlägga bostadsklagomål måste störningen klassas som olägenhet enligt miljöbalken.

Olägenhet är ett gammalt ord för stora brister och problem och är det ord som används för bostadsproblem i miljöbalken. En olägenhet är en störning eller brist i bostaden som är så stor att den påverkar din hälsa allvarligt. Den måste också vara en återkommande störning och inte bara temporär för att vara en olägenhet enligt lagen.

Process för klagomålshantering

Klagomål inkommer

  1. Via telefon/mail
    Vi bedömer om klagomålet kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken samt kontrollerar att den klagande först varit i kontakt med sin fastighetsägare utan att få gehör. Sedan uppmanas den klagande att fylla i blanketten ”klagomål i bostad anmälan”, som finns på Lidingö stads webbplats, för att anmäla klagomålet för handläggning hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

  2. Via anmälningsblankett
    Vi bedömer om klagomålet kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Om klagomålet inte faller inom miljöbalkens område avslutas ärendet direkt med återkoppling till den klagande. I annat fall handläggs ärendet vidare.

Anmäl klagomål inomhusmiljö, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarkontakt

Vid klagomål som faller inom miljöbalkens område kontaktar vi fastighetsägaren via brev eller telefon och informerar om inkommet klagomål. Fastighetsägaren får cirka två till tre veckor på sig att svara vilka utredningar och åtgärder som ska vidtas samt vilken tidplan, eller att de inte kommer att vidta några åtgärder alls.

Inspektion

Om fastighetsägaren anser att inga åtgärder behöver vidtas kan miljö- och hälsa göra en inspektion på platsen för att bedöma om fastighetsägaren behöver vidta åtgärder.

Beslut om åtgärder

Om vi bedömer att åtgärder ska vidtas får fastighetsägaren ett beslut om åtgärder och en rimlig tid på sig att vidta åtgärderna i relation till problemet.

Debitering

Vid befogade klagomål tas en avgift ut för vår nedlagda tid i ärendet. Det är fastighetsägaren/styrelsen i en bostadsrättsföreningen som debiteras.

Ärendet avslutas

När åtgärder är vidtagna och problemen inte längre kvarstår avslutas ärendet med ett överklagningsbart beslut.

Till toppen av sidan