Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Radon – mätning och sanering

Höga radonhalter kan skada hälsan, därför ska fastighetsägare göra radonmätningar. Det är också bra att ha koll på radonet när du köper hus. 

Radondosa

Radon är en lukt- och färglös radioaktiv gas som förekommer naturligt genom sönderfall av radium. Radon finns i marken och kan komma in i en byggnad genom sprickor eller otätheter. Det kan också förekomma i byggmaterial.

Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 becquerel (Bq) per kubikmeter luft inomhus. Radonhalten bör mätas ungefär vart tionde år samt efter renovering. I hus byggda av blåbetong kan man behöva mäta oftare.

Drygt en femtedel av de bostäder på Lidingö som hittills har mätts har årsmedelvärden över gränsvärdet 200 Bq/m³.

Observera att radonhalterna kan variera kraftigt mellan grannar, även i likartade hus och till och med i radhuslängor. Du kan alltså inte räkna med att din grannes radonmätning ger någon indikation på värdet för ditt hus.

När ska jag göra en radonmätning?

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • bygger ett nytt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen
  • om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Den som äger fastigheten eller verksamheten ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. 

Så går radonmätning till

Radonmätning görs genom att mätdosor placeras ut på varje våningsplan i byggnaden under en längre period. Mätningen ska göras under den så kallade eldningssäsongen, 1 oktober–30 april. Eftersom mätningen måste pågå i minst två månader betyder det att mätningar kan startas perioden 1 oktober–28 februari.

Småhus

Du som bor i småhus och äger din fastighet ska själv utföra radonmätning om det inte är gjort sedan tidigare, eller om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen. Om du vill mäta radon så ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Du får dem då hemskickade, och postar sedan tillbaka dosorna för analys. När du får resultatet, kontrollera gärna att en kopia av mätprotokollet skickas till kommunen.

De här företagen kan du beställa mätdosor från:

Beställ radondosor, radonova.se Länk till annan webbplats.

Mätpaket hos Eurofin, eurofins.se Länk till annan webbplats.

Radonanalys GJAB, radonanalys.se Länk till annan webbplats.

Boverket har tagit fram en guide för dig som ska utföra radonmätning.

Så här mäter du radon, guide på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Flerbostadshus

Om du bor i ett flerbostadshus så är det fastighetsägaren (till exempel bostadsrättsföreningen eller hyresvärden) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna.

När det är dags att mäta radon så väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas enligt en särskild metod. Om din lägenhet blir utvald kommer du att få mätdosor utplacerade i lägenheten och instruktioner att följa. Mätningen pågår normalt i två månader.

Om mätning och beställning av radondosor

Åtgärder och kostnader

Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta åtgärder. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna rekommenderar att man sänker halten så mycket som möjligt, helst under 100 Bq. Du kan läsa mer på Strålsäkerhetmyndighetens webbplats.

Råd och rekommendationer om radon, Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

I hus med höga halter orsakade av markradon kostar normalt en radonsanering cirka 30 000 kronor. Om huset är byggt i blåbetong och radonhalterna är höga måste oftast ventilationen bytas mot ett fläktstyrt till- och frånluftssystem. Sådana åtgärder är dyrare, men ger oftast en mycket bättre boendemiljö.

Innan du vidtar åtgärder är det dock viktigt att först ta reda varifrån radonet kommer: från marken, byggnadsmaterialet eller både och. En radonkonsult kan hjälpa dig att undersöka detta. Du hittar en förteckning över radonkonsulter Svensk radonförenings webbplats.

Hitta radonkonsulter, Svensk radonföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Sök radonresultat

Om du vill veta radonresultatet för en villa eller flerbostadshus fyller du i vår e-tjänst.

Sök och beställ radonmätningar, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det är för tillfället inte möjligt att själv söka efter resultat av radonmätningar eftersom staden byter leverantör.

Rekommendationer vid köp och försäljning av bostad

För dig som köper

Som köpare måste du själv ta reda på om huset har höga radonhalter. Radon betraktas inte som ett dolt fel.

En mäklare kan hjälpa till med att ordna en mätning. Se till att du får ett protokoll på radonmätningen. Om det inte är möjligt att göra en mätning före köpet kan du skriva in i köpekontraktet att du får mäta radon i efterhand, och ange hur kostnaderna för en eventuell radonsanering ska fördelas.

Vid en överlåtelsebesiktning bör besiktningsmannen kontrollera om det finns blåbetong i huset. Se till att begära ett protokoll från mätningen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan också ha uppgifter om huset är byggt i blåbetong.

För dig som säljer

Småhus som säljs ska energideklareras och då bör uppgifter om radonhalt ingå. Utför gärna en radonmätning och eventuella åtgärder i god tid innan försäljning. Fastigheter där man mätt och eventuellt åtgärdat radonhalten är normalt är lättare att sälja, och utgifter för vidtagna åtgärder återbetalar sig oftast flera gånger om.

Energideklaration, boverket.se Länk till annan webbplats.

Var kommer radonet ifrån?

Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Det förekommer naturligt i marken, men också i alla byggnadsmaterial som är baserade på sten. I de flesta material rör det sig om små mängder, men så kallad blå lättbetong som är baserat på alunskiffer, kan avge stora mängder radon och orsaka radonhalter på upp till 1 000 Bq/kubikmeter.

Till toppen av sidan