Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Så ansöker du om stöd – äldre

En ansökan görs till en biståndshandläggare genom att fylla i en ansökningsblankett. Stadens kundcenter kan hjälpa dig om du behöver vägledning, komma i kontakt med en biståndshandläggare eller om du har andra frågor.

Ansökan

Ansökningsblanketter hittar du under rubriken e-tjänster. Du ansöker själv eller lämnar fullmakt till annan person att företräda dig. Har du frågor eller behöver vägledning i hur du ska ansöka kan du vända dig till stadens kundcenter.

E-tjänst och blankett för ansökan för hemtjänst Länk till annan webbplats.

Möte med biståndshandläggare

När din ansökan inkommit behöver du träffa en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett personligt möte i din bostad. Du kan välja om du vill ha någon med vid mötet. Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en bild av ditt behov av hjälp och stöd.

Utredning

Biståndshandläggaren gör sedan en utredning som ligger till grund för ett beslut. Det är ditt behov som avgör rätten till stöd efter en så kallad biståndsbedömning.

Beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där det framkommer vilka insatser du blivit beviljad eller inte beviljad. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du alltid rätt att överklaga.

Överklagan

Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Har du frågor om ditt beslut kan du kontakta din biståndshandläggare.

Om du är inlagd på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem kontaktar personalen på sjukhuset en biståndshandläggare. Vid behov anordnas ett möte på sjukhuset innan du blir utskriven, en så kallad vårdplanering.

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan – SIP är till för dig som är i behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Här kan du läsa mer om hur du får hjälp att samordna dina insatser från olika verksamheter inom kommun och landsting.

Samordnad individuell plan, SIP

Kontakt
Till toppen av sidan