Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Boende för äldre

På Lidingö finns olika typer av boenden för dig som senior. De flesta boendeformer är behovsprövade och du kan ansöka från och med 65 års ålder.

Äldre dam

Vilken boendeform som passar dig beror på ditt hjälpbehov. Vård- och omsorgsboende är till för dig som har behov av stöd och omsorg dygnet runt och servicehus är till för dig med behov av omfattande stöd för att klara din vardag.

Servicehus

I ett servicehus bor du i en egen lägenhet med trygghetslarm och har tillgång till viss service och gemensamma lokaler. På Lidingö finns Baggeby gårds servicehus. För att få flytta till ett servicehus behöver du ett biståndsbeslut.

Baggeby gårds servicehus

Vård- och omsorgsboenden

Vård och omsorgsboende beviljas dig som har ett varaktigt och omfattande vård- och omsorgsbehov eller kognitiv funktionsnedsättning och vars behov inte kan tillgodoses genom hemtjänst. Du har behov av kontinuerlig tillsyn av omvårdnadspersonal under dag, kväll, helg och natt. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår samt tillgång till läkare.

Du kan själv välja boende

I Lidingö stad har vi valfrihet inom vård- och omsorgsboenden. Det betyder att du som beviljats vård- och omsorgsboende själv kan välja mellan kommunalt drivna boenden och de privata utförare som staden har avtal med.

Kontakt
Till toppen av sidan