Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vad kostar insatser inom äldreomsorg?

Här kan du läsa om vad olika insatser inom äldreomsorgen kostar. Hur mycket du slutligen betalar beror bland annat på din inkomst. Inom äldreomsorg gäller dessutom maxtaxa.

Maxtaxa inom äldreomsorgen

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst,
dagverksamhet och annan omsorg är 2 138 kronor per månad. Boendekostnad, mat och
transporter till och från dagverksamhet ingår inte i beräkningen av maxtaxan.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 3 000 kronor betalar du högst 2 138 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst (inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat)
- Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

* Ingår ej i beräkningen av maxtaxan.

Avgifter för äldreomsorg 2021

Nivå

Eget boende

Servicehus

Nivå 1: Trygghetslarm eller leverans av matlåda

215 kr/mån

338 kr/mån

Nivå 2: Trygghetslarm och leverans av matlåda

537 kr/mån

660 kr/mån

Nivå 3: Hemtjänst upp till tre vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dygn – dagtid

740 kr/mån

863 kr/mån

Nivå 4: Hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan vid ett tillfälle per dygn – dagtid

1 172 kr/mån

1 295 kr/mån

Nivå 5: Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dygn – dagtid

1 419 kr/mån

1 542 kr/mån

Nivå 6: Hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn
– dag och kväll

1 664 kr/mån

1 787 kr/mån

Nivå 7: Hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn
– dag, kväll och natt

2 138 kr/mån

2 138 kr/mån

Extra: Hemtjänst, enstaka insatser

202 kr/timme

202 kr/timme

Städ: Hemtjänst, endast städinsats

302 kr/timme

302 kr/timme


Ovanstående avgifter räknas in i underlaget för maxtaxan.

I nivå 3–7 ingår trygghetslarm och leverans av matlådor. Kostnad för maten i matlådan tillkommer och ingår inte i underlaget för beräkning av maxtaxan. Matlådan kostar 58 kronor/portion*.

Huvudregeln enligt 8 kap, 9§ Socialtjänstlagen, är att ändring av avgift ska gälla från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade.

Larm, matdistribution och serviceinsatser (städ, tvätt och inköp är ett abonnemang utan reducering.

Reducerad avgift

Vid längre tids frånvaro kan avgiften reduceras. Planerad frånvaro ska meddelas minst tre dagar i förväg till respektive hemtjänstutförare. Varje frånvarotillfäll har tre karensdagar. Avgiftsreducering sker från dag fyra.

Minimibelopp

Den summa pengar som enligt konsumentverket beräknas täcka skäliga levnadskostnader
kallas minimibelopp. Beloppet följer konsumentverkets riktlinjer och ska täcka kostnader
för livsmedel, hälsa och hygien, läkarvård och mediciner, enklare tandvård, kläder och
skor, resor, fritid, hemförsäkring, tidningar, TV och telefon samt förbrukningsvaror.
Minimibelopp för ensamboende: 5 373 kr/månad
Minimibelopp (per person) för sammanboende: 4 540 kr/månad

Ersättning för skadad eller borttappad utrustning

Larmklocka: 857 kr*
Larmmottagare: 1 809 kr*

Måltider servicehus

Lunch matsal: 73 kr/portion*
Lunch avhämtning: 65 kr/portion*

Dagverksamhet

Besöksavgift: 202 kr/dag
Måltider (inklusive frukost, lunch, dessert och mellanmål): 97 kr/dag*
Transporter till och från dagverksamhet: 23 kr/dag*

Korttidsboende

Heldygnsomsorg : 63 kr/dag
Måltider: 104 kr/dag*
Avgift för boende: 72 kr/dag*

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Heldygnsomsorg : 2 138 kr/månad
Matabonnemang: 3 173 kr/månad*
Hyra: enligt gällande hyreskontrakt*

Kontakt
Till toppen av sidan