Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att resa i kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Lidingö stad utreder och handlägger ditt behov, men beslutet fattas av Färdtjänsten på trafikförvaltningen inom region Stockholm. Färdtjänsttillståndet kan användas inom hela Stockholms län.

För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen:

 • Du ska vara folkbokförd i Stockholms län.
 • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader.

Väsentliga svårigheter är en juridisk term. Den innebär i princip att det ska vara svårare än svårt. Att du har en hög ålder, en funktionsnedsättning eller en diagnos är alltså i sig inte tillräckligt för att beviljas färdtjänst. Det är din förmåga att ta dig till eller resa med kollektivtrafiken som är avgörande.

Ansök om färdtjänst

Så här ansöker du om färdtjänst:

 1. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg.

 2. Du eller läkaren skickar läkarintyget till staden.
  Adress: Lidingö stad, kundcenter – färdtjänst, 181 82 Lidingö.

 3. Du får en kallelse från en handläggare på Lidingö stad med en tid för ett möte med dig. I samband med mötet beskrivs din funktionsnedsättning i en utredning.

 4. Du beskriver själv dina svårigheter i den ansökningsblankett som du får med kallelsen. På ditt besök tas också ett fotografi som ska bifogas med ansökan.

 5. Handläggaren skickar alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) till Färdtjänsten Region Stockholm.

 6. Färdtjänsten Region Stockholm fattar beslut om du får färdtjänst och skickar hem beslutet till dig.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst sker i första hand med allmänna kommunikationer (tåg, pendeltåg, buss, båt och flyg) tillsammans med en ledsagare, och i andra hand med taxi. Tillstånd ges till det alternativ som kostar minst men samtidigt gör resan möjlig att genomföra för resenären.

Förutsättningar för att få riksfärdtjänst

 • Beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Att du beviljats färdtjänst är inte tillräckligt.
 • Resans syfte ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
 • Resan görs i Sverige från en kommun till en annan.
 • Resan får inte på annat sätt vara bekostad av stat, kommun eller landsting.
 • Ansökan ska göras innan resan, inte í efterhand.

Ansök i god tid

För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst fyra veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.

Fyll i ansökan och bifoga läkarintyg

 • Du kan fylla i ansökan elektroniskt (e-tjänst) eller på en blankett. Ansökan gäller för en specifik resa.
 • I ansökan fyller du i vart du tänkt resa och vilka svårigheter du har att resa med allmänna färdmedel.
 • Bifoga ett läkarintyg med ansökan, det underlättar handläggningen.
 • När ansökan har kommit in blir du kontaktad för ett personligt möte.

Ansökan riksfärdtjänst Länk till annan webbplats.

Ledsagare

Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Lidingö stad har ingen skyldighet att ordna ledsagare. Det är resenärens ansvar. Staden bekostar inte taxiresa bara för att resenären saknar ledsagare.

Medresenär

Medresenär avser en resenär, som utan att vara ledsagare, reser i sällskap med den som fått tillstånd. Medresenär är ofta fråga en anhörig, vän eller bekant.

Kostnader

Du betalar en egenavgift som motsvarar normala resekostnader med allmänna färdmedel. Summan avgörs enligt en schabloniserad metod som är bestämd av regeringen och baseras på hur lång sträcka du ska åka. Medresenär betalar samma egenavgift som den som är beviljad riksfärdtjänst. Ledsagarens kostnader står staden för.

Du kan beställa ledsagning på stationen

Det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig via stationen eller terminalen till och från tåg och buss. För resenärer med funktionsnedsättning finns kostnadsfri, personlig ledsagning på stationerna. Denna ledsagning bokar du med samma bolag du har bokat din resebiljett hos.

Kontakt
Till toppen av sidan