Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Lidingö kommunvapen – historik

När Lidingö skulle bli stad år 1926 väcktes frågan om vilken vapenbild man skulle välja.

Lidingö stads logotyp från 2022

Lidingö stads logotyp från 2022

Delfiner avslogs

En stadsvapenkommitté bildades och de föreslog efter moget övervägande att vapnet skulle bestå av två delfiner utformade av konstnären Olle Hjortzberg. I reserv föreslogs även tre andra förslag med ek, måsar och tre strömmar. Inget förslag godkändes och kommitténs förtroende var förbrukat.

Vikingaskepp

En ledamot i stadsfullmäktige påminde om ett förslag som tagits upp i ett tidigare skede, men som inte hade diskuterats vidare, nämligen ett vikingaskepp. Debatten tog åter fart i Lidingö tidning och man beslöt att föra direkta förhandlingar med riksheraldikern. Han gav fyra förslag; ett vikingaskepp, en ros, tre liljor och en ö med en stjärna ovanför.

Drätselkammaren (dåtida namn på styrelsen i en stad) föreslog vikingaskeppet men ärendet återremitterades. Nya förslag lades fram med två skepp, ett skepp med revade segel och en ö med sol. Så här höll det på och delfinerna hann dyka upp som förslag en gång till.

Skeppet ros i hamn

Strax före jul 1927 då Lidingö varit stad i nästan två år enades man till slut och valde vikingaskeppet. Beskrivningen av vapnet var enkel "En blå sköld med ett vikingaskepp av guld". Man hänvisade till att namnet Lidingö kom ur ordet liding, vilket kunde kopplas till ordet ledung som betydde sjötåg. Det i sin tur ansågs bekräfta att här funnits en flotta av vikingaskepp. Denna koppling var inte vedertagen och strax efter gav etymologen Elof Hellqvist sin syn på ursprunget till namnet Lidingö som koppling till lid, som betyder backe.

Lidingös vapen som handritades 1927 har sedan dess stiliserats ett flertal gånger.

 

Lidingö stads originalvapen från 1927. Den första utformningen handritades av Brita Grip på dåvarande Riksheraldikerämbetet

Lidingö stads originalvapen från 1927. Den första utformningen handritades av Brita Grip på dåvarande Riksheraldikerämbetet

Justeringar av vapnet

Lidingö stads vapen har förändrats ett antal gånger och det nuvarande officiella stadsvapnet är från 1974. Det är Riksheraldikern som då ritade vapnet.


Lidingö stads vapen från 1974. Detta är Lidingö stads registrerade vapen och är fortfarande stadens officiella symbol.

Lidingö stads vapen från 1974. Detta är Lidingö stads registrerade vapen och är fortfarande stadens officiella symbol.


Den logotyp som fram tills 2022 har använts vid grafisk framställning består av en vapensköld som togs fram 1981 med tillhörande ordbild, som togs fram 1993.

 

Lidingö stads symbol från 1981

Lidingö stads symbol från 1981.


2022 justerades logotypen. Den gamla symbolen från 1981 med sina små detaljer och låga färgkontrast har varit svår att reproducera i mindre format – både i tryck och digitalt. Den var inte tillgänglighetsanpassad eller anpassad för digitala kanaler, så som sociala medier och webben.

Vi har fortsatt bygga vidare på det unika och traditionella med Lidingö och utgått från vapenskölden med skeppet. Som Lidingöbo kommer du framför allt att mötas av den något uppdaterade logotypen med vapenskölden som är lite renare och enklare.

 

Lidingö stads logotyp från 2022

Lidingö stads logotyp från 2022

Den gröna ön

I senare tid har tolkningen om Lidingös koppling till liding och vikingaskepp ifrågasatts och nutidens forskare anser att ordet Lidingö kommer från ordet ludhen, det vill säga den ludna eller växtbevuxna ön. När Lidingö höjdes ur havet uppstod bördiga områden vid Kyrkviken. Här finner vi också de flesta fornlämningarna som visar på en fast befolkning som kunde livnära sig på ön. I dag uppfattar vi kanske skeppet på ett annat sätt med tanke på Lidingös omfattande båtliv och närmare 3 000 båtplatser.

Till toppen av sidan